Slezské vzdělávací centrum - Mlynářova vila

eubanner1

Slezské vzdělávací centrum - Mlynářova vila

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010853

Záměrem je kompletní rekonstrukce stávající infrastruktury školící organizace Slezské vzdělávací centrum, s. r. o., kdy vznikne odborná interaktivní technická učebna a specializovaná řemeslná dílna. Projekt obnáší stavební práce, pořízení vybavení učeben, vybudování zázemí v podobě šaten k dílně, sociálního zázemí, přípravny a skladu pomůcek, úklidové komory, zázemí pro vzdělávací personál, rekonstrukci vstupních a spojovacích prostor vč. zajištění bariérovosti a úpravy venkovního prostranství.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 66.

Celkové způsobilé výdaje: 9 998 743,00 Kč
Doba realizace: 13. 3. 2017 – 31. 12. 2021