NOVĚ: Územní plánování - Ing. Martina Miklendová
úterý 05 listopad 2019, 09:00 - 14:00
Zobrazení : 138
Kontakt Ing. Andrea Danělišynová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 774 430 771

Začátek výuky: 9:00 (prezence od 8:30), Konec výuky: 14:00

Akreditace: Kurz je akreditován MV ČR (AK/PV-54/2017 a AK/VE-36/2017).

Lektor: Ing. Martina Miklendová

Za dobu své 14leté praxe se podílela na pořízení téměř 100 územně plánovacích dokumentací s různou problematikou. Vystudovala obor městské stavitelství a inženýrství se zaměřením na urbanismus a územní plánování. Od roku 2004 do roku 2007 pracovala jako samostatný pořizovatel územně plánovací dokumentace na úřadech územního plánování. Od roku 2007 působí na území celé republiky, jako tzv. „létající pořizovatel“.

Cena za osobu: 1 590 Kč

Osvobozeno od DPH v rámci průběžného vzdělávání úředníků (zařazených dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů). 
U ostatních účastníků je nutno přičíst 21 % DPH.

Součástí semináře jsou vzdělávací materiály a bohaté občerstvení vč. oběda a coffeebreaku.

Cíl: Seminář má za cíl seznámit účastníky s aktuálními informacemi potřebnými pro územně plánovací činnost, a to jak z legislativy, tak z rozsudků soudů a z metodik zaměřených na odstraňování problémů vyskytujících se v praxi úřadů. Seminář se zabývá především zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebním zákonem), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Program:

 1. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • základní charakteristika zákona, definice nových pojmů, promítnutí aktuálních změn stavebního zákona do souvisejících právních předpisů
 1. Část IV. stavebního zákona - úsek stavebního řádu
 • základní informace o změnách stavebního zákona na úseku stavebního řádu
 1. Část III. stavebního zákona - úsek územního plánování
 • náležitosti stanovisek dotčených orgánů k územně plánovací dokumentaci,
 • závazná stanoviska úřadu územního plánování a KÚ koordinující využití území, upřesnění § 18 odst. 5 o využití nezastavěného území,
 • rozšíření úkolů územního plánování, změny týkající se územně analytických podkladů a územních studií,
 • změny v nabývání účinnosti aktualizace Politiky územního rozvoje, Zásad územního rozvoje a změn územních plánů a regulačních plánů,
 • zkrácené postupy pořizování změn územní plánovací dokumentace, nejsou-li vyžadovány varianty řešení,
 • změny v obsahu územního plánu a případy jeho nepoužití pro rozhodování,
 • možnost vybočení liniové stavby z koridoru vymezeného v územním plánu,
 • povinnosti zveřejňování na webu,
 • změny v přezkumech opatření obecné povahy dle soudního řádu správního a dle správního řádu,
 • změny v souvisejících zákonech, zejména o urychlení výstavby veřejné infrastruktury.
 1. Vybrané rozsudky a stanoviska k problémům vyskytujícím se v praxi orgánů územního plánování
 2. Aktuální informace z územního plánování, diskuse, dotazy, výměna zkušeností

Přihlášku naleznete ke stažení níže, na seminář se lze přihlásit také pomocí online registrace.

Místo Slezské vzdělávací centrum, Karola Sliwky 225/41, Karviná-Fryštát
uzemniplan.jpg

Ke stažení:   PŘIHLÁŠKA

Ke stažení:   POZVÁNKA

ONLINE REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ:

Níže uveďte údaje osoby, která registraci provádí, tedy Vaše údaje. Poté vyplňte údaje Účastníka 1, i když jste jím Vy sami. Pomocí tlačítka níže "PŘIDAT ÚČASTNÍKA" přidejte údaje dalších účastníků. 
Pole označena hvězdičkou jsou povinná.

Prosím označte u účastníků, zda jsou úředníky/vedoucími úředníky/neúředníky dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

E-mailem dostanete potvrzení přihlášky. V něm najdete také odkaz k případné úpravě údajů/účastníků včetně možnosti smazání celé přihlášky (všech). 
Zachovejte prosím tento e-mail.

Zde zadejte údaje prvního účastníka. Pro přidání dalších použijte tlačítko níže.
KalendářKalendář


Hledáte školení, která provádíme celoročně a nenašli jste je zde?
Podívejte se na stránku Zákonná školeníSvářečské kurzy nebo Firemní kurzy.

Případně nás neváhejte kontaktovat pomocí níže uvedených údajů.

Přihlášení

Kalendář všech školení

Kontakt
SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o.
Karola Śliwky 225/41
733 01 Karviná
IČ 286 16 677.

Tel: +420 774 430 771
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Webdesign - pavel piatek.cz