NOVÉ: Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel - Ing. Jana Kovačová
úterý 25 únor 2020, 08:30 - 14:00
Zobrazení : 248
Kontakt Ing. Andrea Danělišynová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 774 430 771

Začátek výuky: 8:30 (prezence od 8:00), Konec výuky: 14:00

Akreditace: Kurz je akreditován MV ČR (AK/PV-502/2019, AK/VE-316/2019)

Lektor: Ing. Jana Kovačová

působí v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů již od roku 2000, kdy vešel v účinnost zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech,o občanských průkazech a o cestovních dokladech. Během své praxe zajišťovala z hlediska těchto zákonů činnost ohlašovny (pro oblast EO), obecního úřadu obce s rozšířenou působností i krajského úřadu (pro oblasti EO, OP, CD), vystupovala ve správním řízení jako prvostupňový i odvolací orgán. Má zkušenosti z metodického řízení i kontrolní činnosti v těchto oblastech. Více než 16 let působí jako lektor v rámci průběžného vzdělávání úředníků pro dané oblasti.

Cena za osobu: 1 550 Kč

Osvobozeno od DPH v rámci průběžného vzdělávání úředníků (zařazených dle § 2 odst. 4 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů). 
U ostatních účastníků je nutno přičíst 21 % DPH.

Součástí semináře jsou vzdělávací materiály a bohaté občerstvení vč. oběda a coffeebreaku.

Cíl: seznámit účastníky se skutkovými podstatami přestupků na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel (OP, CD a EO) ve vztahu k jednotlivým korespondujícím pasážím předmětných zákonů, vyložit základní vymezení přestupku, jeho znaků, zejména forem zavinění, jak je stanoví zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a upozornit na speciální úpravu v rámci projednávání přestupků danou předmětnými zákony.

Dále budou účastníci v rámci přednášky seznámeni v nejzákladnější rovině s informacemi vztahujícími se k oznamování přestupku, úkony před zahájením řízení (předání, odložení věci), zahájení přestupkového řízení, přerušení a zastavení tohoto řízení, rozhodnutí o přestupku.

S ohledem na skutečnost, že podstatná část přestupků spáchaných na úseku OP, CD a EO je projednávána příkazem, zejména příkazem na místě, bude v rámci přednášky proveden výklad i těchto způsobů rozhodnutí.

 Program:

 1. Aktuální stav legislativy - Právní úprava projednávání přestupků na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel.
 2. Základy odpovědnosti za přestupek - Obecné vymezení přestupku, znaky přestupku, podrobněji o zavinění, skutečnosti vylučující protiprávnost, charakteristika přestupků trvajících, opakujících se, hromadných, pokus o přestupek.Pachatel přestupku, zastupování účastníka přestupkového řízení, spolupachatelství, správní tresty, ukládání správních trestů, zánik odpovědnosti za přestupky, promlčecí doba, její stavení a přerušení.
 3. Řízení o přestupcích - Procesní stránka přestupkového řízení - orgány příslušné k projednávání přestupků, oznámení o přestupku, odložení věci, předání věci, zahájení řízení, projednávání přestupku - výslech, přerušení a zastavení řízení, speciální ustanovení o projednávání přestupků spáchaných mladistvými, příkaz, příkaz na místě.
 4. Přestupky na úseku občanských průkazů - Skutkové podstaty přestupků, vazba na příslušná ustanovení zákona o OP, příslušnost
  k projednávání, pachatelé přestupků.
 5. Přestupky na úseku cestovních dokladů - Skutkové podstaty přestupků, vazba na příslušná ustanovení zákona o CD, příslušnost
  k projednávání, pachatelé přestupků.
 6. Přestupky na úseku evidence obyvatel - Skutkové podstaty přestupků, vazba na příslušná ustanovení zákona o EO, příslušnost
  k projednávání, pachatelé přestupků.
 7. Diskuse a zodpovězení dotazů

Přihlášku naleznete ke stažení níže, na seminář se lze přihlásit také pomocí online registrace.

Místo Slezské vzdělávací centrum, Karola Sliwky 225/41, Karviná-Fryštát

Ke stažení:   POZVÁNKA

Ke stažení:   PŘIHLÁŠKA
Registrace jsou uzavřeny

Hledáte školení, která provádíme celoročně a nenašli jste je zde?
Podívejte se na stránku Zákonná školeníSvářečské kurzy nebo Firemní kurzy.

Případně nás neváhejte kontaktovat pomocí níže uvedených údajů.

Přihlášení

Kalendář všech školení

Kontakt
SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o.
Karola Śliwky 225/41
733 01 Karviná
IČ 286 16 677.

Tel: +420 774 430 771
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Webdesign - pavel piatek.cz