Aplikace správního řádu v praxi - správní rozhodnutí - Ing. Bc. Roman Krčil
úterý 20 únor 2024, 08:00 - 13:00
Zobrazení : 199

 Kontakt: Bc. Tereza Glac, terezaglacTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 774 430 771

Akreditace: AK/PV-350/2019, AK/VE-215/2019

Lektor: Ing. Bc. Roman Krčil

Cena za osobu: 2 090 Kč (cena je u průběžného vzdělávání úředníků/vedoucích úředníků osvbozena od DPH, u ostatních úřastníků nutno přičíst 21% DPH)

Cíl: výklad problematiky správního rozhodnutí, jeho náležitostí a souvisejících vazeb. Důraz bude kladen na to, aby účastníci získali praktické informace k tvorbě písemného vyhotovení rozhodnutí, a to jak výrokové části, tak odůvodnění. Dále se naučí správnou skladbu rozhodnutí - správní uvážení, práci s důkazními prostředky v textu, volbu druhu a výši ukládané sankce. Účastníci budou znát základní slohová a formální pravidla a doporučení pro editaci textů správních rozhodnutí.

Související doplňkové okruhy budou zahrnovat problematiku oznamování rozhodnutí, jejich vad, lhůt pro vydání rozhodnutí, zvláštních typů rozhodnutí. Program semináře nebude zaměřen na konkrétní vykonávanou resortní odbornost, ale shrnovat obecné poznatky uplatnitelné při rozhodování při výkonu veřejné správy, zejména na úseku řízení z moci úřední.

 Program:

 1. Správní řízení a rozhodnutí
 • Správní řízení formální a neformální
 • Účel správního řízení a jeho postup v základních etapách
 • Rozhodnutí jako výsledek správního řízení
 • Charakteristické znaky a vlastnosti správního rozhodnutí
 1. Náležitosti rozhodnutí
 • Rozbor obsahových náležitostí, zejména výrokové části
  a odůvodnění
 • Rozbor formálních náležitostí rozhodnutí
 • Stejnopis.
 1. Elektronická vs. písemná forma rozhodnutí
 • Kdy se rozhodnutí vyhotovuje elektronicky
 • Jaké jsou odlišnosti od písemného vyhotovení
 • Písemné potvrzení rozhodnutí a případy, kdy se vydává
 1. Obsah výrokové části a odůvodnění
 • Struktura a tvorba výrokové části rozhodnutí se zaměřením na výrokovou část rozhodnutí ukládajícího povinnost (např. rozhodnutí o vině a trestu)
 • Struktura a tvorba odůvodnění rozhodnutí
 1. Skladba rozhodnutí
 • Časová a logická posloupnost textu
 • Práce s důkazními prostředky, opomenuté důkazy, hodnocení důkazů
 • Správní uvážení a uplatnění základních zásad činnosti správních orgánů v rozhodovací činnosti
 1. Formální pravidla editace správního rozhodnutí
 • Doporučená legislativní pravidla
 • Jazyková pravidla, citace, úprava písemností
 • Formátování, písmo, hlavička, podpis, razítko
 1. Oznamování rozhodnutí, diskuze
 • Způsoby oznamování rozhodnutí
 • Lhůty pro vydání rozhodnutí
 • Diskuze a dotazy účastníků, rady lektora

Součástí semináře jsou vzdělávací materiály a bohaté občerstvení vč. oběda a coffeebreaku.

V případě stornování závazné přihlášky ze strany klienta týden či méně před konáním semináře účtuje SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o. stornovací poplatek ve výši 50% z ceny kurzu. Při stornu v den zahájení se kurzovné nevrací a nelze ani žádat o vrácení poměrné části kurzovného. 

Jestliže se přihlášený klient nemůže kurzu zúčastnit, může za sebe poslat náhradu, v tomto případě se stornovací poplatek neúčtuje.

Přihlášku naleznete ke stažení níže, na seminář se lze přihlásit také pomocí online registrace.


Ke stažení:   PŘIHLÁŠKA
Registrace jsou uzavřeny

Hledáte školení, která provádíme celoročně a nenašli jste je zde?
Podívejte se na stránku Zákonná školeníSvářečské kurzy nebo Firemní kurzy.

Případně nás neváhejte kontaktovat pomocí níže uvedených údajů.

Přihlášení

Kalendář všech školení

Kontakt

SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o.
Karola Śliwky 225/41
733 01 Karviná
IČ 286 16 677.

Tel: +420 774 430 771
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webdesign - pavel piatek.cz