Zde najdete historii akcí, školení atd.

Seminář

Seminář "Prezentační dovednosti" pro společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

SLezské vzdělávací centrum připravilo školení a tréninky zakončené odborným náslechem facilitátorů v programu "TAKE CARE" určeného pro vedení a mistry společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., která se zabývá výrobou a prodejem podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů, trubek a tenkostěnných profilů otevřených. Trénink vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog.
Kurz

Kurz "Vedení a koučink"

Připravili jsme školení v Brně "Vedení a koučink" pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme školení na klíč i pro Vaši společnost.
Seminář

Seminář "Úřední deska a e-deska"

Ve Slezském vzdělávacím centru proběhl akreditovaný seminář "Úřední deska a e-deska" s JUDr. Janem Horníkem Ph.D. Ten v období 2008-2010 působil v legislativně právním oddělení odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. Několik let také působil na pozici ředitele Odboru pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ČR. Od 2015 byl jmenován tajemníkem MěÚ Hostinné. Je lektorem a členem zkušebních komisí pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti. Děkujeme za hojnou účast :)
Kurz

Kurz "Stres a jeho odstraňování"

Připravili jsme školení "Stres a jeho odstraňování" pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme školení na klíč i pro Vaši společnost.
Kurz

Kurz "Vedení a koučink"

Připravili jsme školení v Kladně "Vedení a koučink" pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme školení na klíč i pro Vaši společnost.
Kurz

Kurz "První pomoci"

Slezské vzdělávací centrum připravilo akreditované školení "Základní kurz první pomoci", který lektoroval Bc. Jiří Vildomec, dlouholetý záchrannář Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, školitel a lektor kurzů první pomoci. Děkujeme za Vaši účast :)
Slezské vzdělávací centrum spolupracuje s Fondem dalšího vzdělávání

Slezské vzdělávací centrum spolupracuje s Fondem dalšího vzdělávání

Slezské vzdělávací centrum zahájilo spolupráci v oblasti vdělávání s Fondem dalšího vzdělávání, což je státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která zastřešuje projekty k podpoře vzdělávání dospělých.
Sales staff training for KOVONA SYSYTEM

Sales staff training for KOVONA SYSYTEM

Slezské vzdělávací centrum připravilo trénink obchodníků v anglickém jazyce. Jednalo se o prohloubení jejich dovednodností v oblasti soft skills. Trénink vedl Ing. Vladimír Havránek, MBA - letitý specialista, konzultant na marketing a mezinárodní obchod .
Kurz

Kurz "Vnitropodnikové komunikace" pro společnost POLYTEX COMPOSITE, s.r.o.

Slezské vzdělávací centrum přichystalo sérii školení v oblasti měkkých dovedností pro společnost POLYTEX COMPOSITE, s.r.o. Semináře vedl PhDr. Vladimír Baslík, trenér, kouč, konzultant, psycholog.
Kurz

Kurz "Asertivního jednání" pro společnost PEMACAR s.r.o.

Slezské vzdělávací centrum přichystalo školení ušité přímo na míru pro společnost PEMACAR s.r.o. na téma "Asertvní jednání". Lektoroval Mgr. Jaroslav Frank, náš oblíbený lektor, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme obdobné školení i pro Vás :)
Seminář

Seminář "Archivnictví a spisová služba"

Dne 9.11.2017 proběhl v našem vzdělávacím centru akreditovaný seminář - Archivnictví a spisová služba. Seminář lektorovala PhDr. Irena Hajzlerová, dlouholetá ředitelka Státního okresního archivu v Karviné, dnes archivní inspektorka Zemského archívu v Opavě.
Seminář

Seminář "Cestovní náhrady"

Ve Slezském vzdělávacím centru jsme připravili seminář "Cestovní náhrady ve veřejné správě", který lektoroval Ing. Karel Janoušek, dlouholetý odborník na problematiku cestovních náhrad, daně silniční a používání vozidel a navazující oblasti, dlouholetý lektor, konzultant a autor odborných publikací.
Trénink facilitátorů programu

Trénink facilitátorů programu "TAKE CARE" - odborný náslech

Třetí běh školení a tréninků zakončujeme odborným náslechem facilitátorů v programu "TAKE CARE" určeného pro vedení a mistry společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., která se zabývá výrobou a prodejem podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů, trubek a tenkostěnných profilů otevřených. Trénink vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog.
Účetní kurzy

Účetní kurzy

Slezské vzdělávací centrum přichystalo pro své klienty sérii účetních kurzů. Školéní vedla Ing. Dagmar Brokešová. Rádi přichystáme obdobné kurzy i pro Vás :)
Seminář

Seminář "Velká novela stavebního zákona"

Slezské vzdělávací centrum připravilo pro obce a města akreditovaný seminář "Velká novela stavebního zákona", kterého se účastnilo přes 60 lidí. Lektorovali Ing. Libuše Krupková, MPA - vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Karviná a Ing. Tomáš Sklenář - poradce ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, spoluautor stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, přední odborník a lektor v dané problematice.
Kurz

Kurz "Anglického jazyka"

Slezské vzdělávací centrum připravilo školení "Anglického jazyka" pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vede lektorka Ludmila Rosová, která je ředitelkou jazykové školy Rosa v Kladně.
Trénink facilitátorů programu

Trénink facilitátorů programu "TAKE CARE" - třetí běh

Dnes jsme zahájili třetí sérii školení a tréninků včetně náslechů a praktických cvičení facilitátorů v programu "TAKE CARE" určeného pro vedení a mistry společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., která se zabývá výrobou a prodejem podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů, trubek a tenkostěnných profilů otevřených. Trénink vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog.
Seminář

Seminář "Velká novela stavebního zákona"

Slezské vzdělávací centrum připravilo pro Magistrát města Karviné akreditovaný seminář "Velká novela stavebního zákona", kterého se účastnilo přes 60 lidí. Lektorovali Ing. Libuše Krupková, MPA - vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Karviná a Ing. Tomáš Sklenář - poradce ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, spoluautor stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, přední odborník a lektor v dané problematice.
Školení

Školení "Zvládání konfliktních situací"

Připravili jsme školení "Konfliktních situací" pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme školení na klíč i pro Vaši společnost.
Seminář

Seminář "Velká novela stavebního zákona na úseku územního plánování"

Slezské vzdělávací centrum připravilo pro Magistrát města Ostravy akreditovaný seminář "Velká novela stavebního zákona", který se soustředí na územní plánování. Lektoroval Ing. Tomáš Sklenář - poradce ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, spoluautor stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, přední odborník a lektor v dané problematice.
Školení

Školení "Asertivního jednání"

Připravili jsme školení "Asertivního jednání" pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog.
Seminář

Seminář "Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek"

Cílem vzdělávacího programu bylo seznámení účastníků o hmotněprávních a procesních ustanoveních při kontrolní činnosti živnostenských úřadů a obecních úřadů všeobecně podle nového zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Tento zákon v plném rozsahu nahrazuje původní zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Seminářem provedl Ing. Bc. Roman Krčil, který je vedoucím odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Žďár nad Sázavou.
Kurz

Kurz "Anglického jazyka"

Slezské vzdělávací centrum připravilo školení "Anglického jazyka" pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vede lektorka Ludmila Rosová, která je ředitelkou jazykové školy Rosa v Kladně.
Školení

Školení "Microsoft Excel pro pokročilé"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo sérii IT školení pro společnost Jimi-Brusivo s.r.o. a Mojemobilka s.r.o. Rádi přichystáme obdobné školení i pro Vás :)
Školení

Školení "Hodnocení zaměstnanců"

Pokračujeme ve školení "Hodnocení zaměstnanců" pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme školení na klíč i pro Vaši společnost.
Trénink facilitátorů programu

Trénink facilitátorů programu "TAKE CARE" - druhý běh

Pokračování tréninků včetně náslechů a praktických cvičení facilitátorů v programu "TAKE CARE" určeného pro vedení a mistry společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., která se zabývá výrobou a prodejem podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů, trubek a tenkostěnných profilů otevřených. Trénink vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog.
Školení

Školení "Hodnocení zaměstnanců"

Připravili jsme školení "Hodnocení zaměstnanců" pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme školení na klíč i pro Vaši společnost.
Trénink facilitátorů programu

Trénink facilitátorů programu "TAKE CARE" - druhý běh

Pokračování tréninků facilitátorů v programu "TAKE CARE" určeného pro vedení a mistry společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., která se zabývá výrobou a prodejem podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů, trubek a tenkostěnných profilů otevřených. Trénink vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog.
Trénink facilitátorů programu

Trénink facilitátorů programu "TAKE CARE" - druhý běh

Slezské vzdělávací centrum připravilo druhý běh tréninků facilitátorů v programu "TAKE CARE" určeného pro vedení a mistry společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., která se zabývá výrobou a prodejem podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů, trubek a tenkostěnných profilů otevřených. Trénink vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog.
Kurz

Kurz "Anglického jazyka"

Slezské vzdělávací centrum připravilo školení "Anglického jazyka" pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vedla lektorka Ludmila Rosová, která je ředitelkou jazykové školy Rosa v Kladně.

"Školení interních auditorů na normy ISO 9001 a 14001 s ohledem na novinky"

Slezské vzdělávací centrum uspořadalo seminář "Školení interních auditorů na normy ISO 9001 a 14001 s ohledem na novinky". Seminář vedl Ing. Lumír Pektor, který se zabývá problematikou jakosti kvality a lektorováním v této oblasti již od 90. let 20. století – od roku 1995 je auditorem systému jakosti, od r. 1999 je certifikován jako externí auditor jakosti.
Školení

Školení "První pomoci" pro společnost Garsys, s.r.o.

Základní kurz první pomoci ve Slezském vzdělávacím centru pro společnost Garsys, s.r.o. Akci lektorovala: Ing.et Bc. Olga Nevosadová, pracovnice záchranné služby, dlouholetá specialistka v oblasti zdravotnického záchranářství., školitelka a lektorka kurzů první pomoci
Školení

Školení "Firemní kultury" pro LPP Czech Republic s.r.o.

Slezské vzdělávací centrum připravilo sérii školení "FIREMNÍ KULTURY" ušité přímo na míru pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme i pro Vás :)
Trénink facilitátorů programu

Trénink facilitátorů programu "TAKE CARE"

Dnes pokračuje trénink facilitátorů v programu "TAKE CARE" určený pro vrcholové vedení společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Trénink vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi připravíme podobný trénink i pro Vaši společnost :)
Školení ve společnosti LIFT SERVIS s.r.o.

Školení ve společnosti LIFT SERVIS s.r.o.

Slezské vzdělávací centrum přichystalo sérii školení v oblasti měkkých dovedností pro společnost LIFT SERVIS s.r.o. Semináře vedl Mgr. Jaroslav Frank, náš oblíbený lektor, trenér, kouč, konzultant, psycholog.
Trénink facilitátorů programu

Trénink facilitátorů programu "TAKE CARE"

Slezské vzdělávací centrum připravilo trénink facilitátorů v programu "TAKE CARE" ušité přímo na míru pro vrcholové vedení společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., která se zabývá výrobou a prodejem podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů, trubek a tenkostěnných profilů otevřených. Trénink vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog.
Školení

Školení "Asertivního jednání"

Školení "Asertivního jednání", které je určené pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení "Asertivního jednání" vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme školení na klíč i pro Vaši společnost.
Školení pro společnost INTOZA S.R.O.

Školení pro společnost INTOZA S.R.O.

Slezské vzdělávací centrum zajišťuje technická školení pro společnost INTOZA S.R.O.
Školení

Školení "Asertivního jednání"

Pokračujeme v sérii školení, která probíhájí v Kladně a je určené pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení "Asertivního jednání" vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme školení na klíč i pro Vaši společnost.
Technická školení ve společnosti LIFT SERVIS s.r.o.

Technická školení ve společnosti LIFT SERVIS s.r.o.

Slezské vzdělávací centrum přichystalo sérii technických školení pro společnost LIFT SERVIS s.r.o. Lektoroval Jaroslav Čaněcký, náš oblíbený lektor. Rádi nachystáme obdobné školení i pro Vás :)
Školení

Školení "Hodnocení zaměstnanců"

Pokračujeme ve školení "Hodnocení zaměstnanců", které probíhá v Kladně a je určené pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme školení na klíč i pro Vaši společnost.
Školení

Školení "Hodnocení zaměstnanců"

Připravili jsme školení "Hodnocení zaměstnanců" ušité přímo na míru pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme školení na klíč i pro Vaši společnost.
Školení

Školení "Firemní kultury"

Slezské vzdělávací centrum připravilo školení "FIREMNÍ KULTURY" ušité přímo na míru pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení v rámci teambuildingu vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog.
Školení

Školení "Firemní kultury"

Slezské vzdělávací centrum připravilo školení "FIREMNÍ KULTURY" ušité přímo na míru pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení v rámci teambuildingu vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog.
Školení měkkých dovedností pro společnost  OKNA & DVEŘE KAPSIA s.r.o.

Školení měkkých dovedností pro společnost OKNA & DVEŘE KAPSIA s.r.o.

Slezské vzdělávací centrum přichystalo sérii školení ušité přímo na míru pro společnost OKNA & DVEŘE KAPSIA s.r.o. v obasti měkkých dovedností. Lektoroval Mgr. Jaroslav Frank, náš oblíbený lektor, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme obdobné školení i pro Vás :)
Teambuilding pro společnost LPP Czech Republic s.r.o.

Teambuilding pro společnost LPP Czech Republic s.r.o.

Slezské vzdělávací centrum připravilo školení "FIREMNÍ KULTURY" ušité přímo na míru pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení v rámci teambuildingu vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog.
Školení

Školení "Zákon o registru smluv"

Ve Slezském vzdělávacím centru proběhl seminář "Zákon o registru smluv". Seminář lektoroval JUDr. Michal Šilhánek, právník, konzultant a dlouholetý lektor, který se od roku 2009 soustavně věnuje problematice zadávání veřejných zakázek a školením v této oblasti. Pravidelně také publikuje v odborných časopisech.
Školení

Školení "Obsluha motorových manipulačních vozíků - základní kurz"

Připravili jsme školení zaměstnance společnosti PEMACAR v "Obsluze motorových manipulačních vozíků - základní kurz".
Kurz

Kurz "Vnitropodnikové komunikace"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo školení ušité přímo na míru pro Obecní úřad v Petrovicích u Karviné na téma "Vnitropodniková komunikace". Lektoroval Mgr. Jaroslav Frank, náš oblíbený lektor, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme obdobné školení i pro Vás :)
Seminář

Seminář "Archivnictví a spisová služba"

Dne 15.6. 2017 jsme uskutečnili akreditovaný seminář - Archivnictví a spisová služba. Seminář lektorovala PhDr. Irena Hajzlerová, dlouholetá ředitelka Státního okresního archivu v Karviné, osvědčená a oblíbená lektorka seminářů týkajících se archivnictví ve veřejné správě, školství i soukromém sektoru.
Školení

Školení "JAK SPRÁVNĚ DĚLAT ASSESSMENT CENTRUM"

Slezské vzdělávací centrum připravilo další ze série školení "JAK SPRÁVNĚ DĚLAT ASSESSMENT CENTRUM" ušité přímo na míru pro HR specialisty společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog.
Školení

Školení "Zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich"

Dne 13.6. 2017 proběhlo akreditované školení "Zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich" připravený spiciálně pro Magistrát města Karviné . Kurz je akreditován u MV a vedl ho JUDr. Myron Zajonc, dlouholetý lektor a zkušební komisař IMS Ministerstva vnitra, působí ve státní správě v odboru všeobecné správy, autor mnoha metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích.
Seminář

Seminář "Datové schránky v praxi"

Dne 8.6. 2017 jsme uskutečnili akreditovaný seminář - Datové schránky v praxi. Seminář lektorovala RNDr. Ing. Eva Urbanová, metodička spisové služby Krajského úřadu Středočeského kraje, od roku 2010 lektoruje semináře o spisové službě a datových schránkách. Řadu let publikuje články v časopise Daňová a Hospodářská Kartotéka. Cílem semináře bylo seznámení účastníků s legislativou v oblasti datových schránek, elektronickou komunikací s úřady a praktickou prací s datovou schránkou.
Kurz

Kurz "Analýza systému měření - MSA"

Slezské vzdělávací centrum připravilo kurz "MSA - Analýza systému měření" pro společnost KOVONA SYSTEM a.s. Kurz lektoroval Ing. Vladimír Volko, specialista na poradenskou činnost v oblasti zvyšování výkonnosti podniku v řadě oblastí managementu (automobilový průmysl, strojírenství, stavebnictví či služby. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, rádi obdobný kurz pripravíme i pro Vás :)
Školení

Školení "Reklamace"

Slezské vzdělávací centrum připravilo školení "Reklamace". To je zaměřeno na psychologií reklamací a reklamačního pohovoru včetně právní problematiky. Školení vedli náši zkušení lektoři Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog a JUDr. Michal Šilhánek, právník, konzultant a dlouholetý lektor. Školení bylo ušité přímo na míru pro zaměstnance společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY.
Školení

Školení "JAK SPRÁVNĚ DĚLAT ASSESSMENT CENTRUM"

Slezské vzdělávací centrum připravilo školení "JAK SPRÁVNĚ DĚLAT ASSESSMENT CENTRUM" ušité přímo na míru pro HR specialisty společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog.
Školení

Školení "JAK SPRÁVNĚ DĚLAT ASSESSMENT CENTRUM"

Pokračujeme v sérii školení "JAK SPRÁVNĚ DĚLAT ASSESSMENT CENTRUM" ušitého přímo na míru pro HR specialisty společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY.
Školení

Školení "Účetní a daňová problematika bytových družstev"

Dne 30.5. 2017 proběhl seminář "Účetní a daňová problematika bytových družstev". Seminář lektoroval Ing. Bc. Martin Durec, dlouholetý odborník na účetní a daňovou problematiku společenství vlastníků, daňový poradce, lektor, autor odborných publikací.
Seminář

Seminář "Pokladna, pokladní doklady v praxi roku 2017"

Dne 23.5.2017 proběhl ve Slezském vzdělávacím centru seminář na téma "Pokladna, pokladní doklady v praxi roku 2017". Seminář proběhl s lektorkou Květoslavou Novotnou, která působí jako daňový poradce zapsaný v seznamu KDP pod evid. č. 1188, bilanční účetní - certifikát bankovního institutu. Lektorské činnosti na téma účetnictví se věnuje od roku 1993, od roku 1996 přednáší i problematiku daní.
Seminář

Seminář "Současné správní řízení v podmínkách obcí"

Dne 23.5.2017 proběhl ve Slezském vzdělávacím centru seminář na téma "Současné správní řízení v podmínkách obcí" s našim oblíbeným lektorem JUDr. Jaromírem Richterem - dlouholetým advokátem, lektorem, vysokoškolským pedagogem s dlouholetou praxí ve veřejné správě a podnikatelské sféře, zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu MV ČR.
Kurz

Kurz "Komunikace a týmová práce" pro společnost PEMACAR s.r.o.

Slezské vzdělávací centrum přichystalo školení ušité přímo na míru pro společnost PEMACAR s.r.o. na téma "Komunikace a týmová práce". Lektoroval Mgr. Jaroslav Frank, náš oblíbený lektor, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme obdobné školení i pro Vás :)
Seminář

Seminář "Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo seminář na téma "Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich" s Ing. Bc. Romanem Krčilem. Cílem semináře seznámit účastníky s novým zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.) a prohloubit tak znalosti s oblasti správního trestání.
Seminář

Seminář "Veřejná podpora v praxi veřejné správy"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo akreditovaný seminář na téma "Veřejná podpora" s JUDr. Michaelem Kinclem. JUDr. Michael Kincl se veřejné podpoře věnuje od roku 2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době je asistentem předsedy senátu Nejvyššího soudu ČR. Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory. Soudní znalec se specializací na veřejnou podporu.
Seminář

Seminář "Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich"

Dnes se našeho semináře zúčastnilo více než 150 osob! Slezské vzdělávací centrum přichystalo pro Magistrát města Ostrava akreditovaný seminář na téma "Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich" s Mgr. Janem Potměšilem, vrchním ministerským radou MV ČR, náplní jeho práce je metodická činnost a zpracovávání odborných stanovisek v oblasti přestupkového a shromažďovacího práva, správního řízení, informačního práva, policejního práva, ochrany osobních údajů a extremismu.
Seminář

Seminář "Zjišťování názoru dítěte"

Dne 20.4.2017 u nás proběhl akreditovaný seminář "Zjišťování názoru dítěte". Kurz je akreditován MPSV a vedla ho PhDr. Kateřina FOŘTOVÁ, lektorka, školský a poradenský psycholog. Je autorkou metodiky pro pedagogy "Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
Seminář

Seminář "Zjišťování názoru dítěte" pro Magistrát města Karviné

Dne 21.4.2017 proběhl akreditovaný seminář "Zjišťování názoru dítěte" připravený pro Magistrát města Karviné . Kurz je akreditován u MPSV a vedla ho PhDr. Kateřina FOŘTOVÁ, lektorka, školský a poradenský psycholog. Je autorkou metodiky pro pedagogy "Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
Kurz

Kurz "Sociální práce ve sporech rodičů o děti"

Dne 11.4.2017 proběhl akreditovaný seminář "Sociální práce ve sporech rodičů o děti". Seminář je zaměřen na praxi pracovníků SPOD, kteří se setkávají s rozvody či rozchody rodičů nezletilých dětí. Kurz vedla Mgr. Dana Vrabcová, Mediátorka, facilitátorka, lektorka, sociální pracovnice, krizová interventka, působila v Českém helsinském výboru, Asociaci mediátorů ČR nebo Fondu ohrožených dětí.
Seminář

Seminář "Zjednodušené podlimitní řízení"

Dne 4.4.2017 proběhl seminář "Zjednodušené podlimitní řízení". Lektoroval ho JUDr. Michal Šilhánek, právník, konzultant a dlouholetý lektor, který se od roku 2009 soustavně věnuje problematice zadávání veřejných zakázek a školením v této oblasti. Pravidelně také publikuje v odborných časopisech.
Kurzy

Kurzy "PPAP a APQP" pro společnost Kovona System a.s..

Slezské vzdělávací centrum uspořádalo odborné kurzy "PPAP a APQA", týkájící se zefektivnění procesů ve výrobě pro společnost KOVONA SYSTEM a.s. Kurzy lektoroval Ing. Vladimír Volko. Tento kurz byl šitý přímo na míru. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Seminář

Seminář "Archivnictví a spisová služba"

Dne 30.3.2017 jsme uskutečnili akreditovaný seminář - Archivnictví a spisová služba. Seminář lektorovala PhDr. Irena Hajzlerová, dlouholetá ředitelka Státního okresního archivu v Karviné, osvědčená a oblíbená lektorka seminářů týkajících se archivnictví ve veřejné správě, školství i soukromém sektoru.
Školení

Školení "Sociální práce ve sporech rodičů o děti"

Slezské vzdělávací centrum připravilo pro Magistrát města Karviná akreditovaný seminář s Mgr. Danou Vrabcovou na téma "Sociální práce ve sporech rodičů o děti". Paní Mgr. Dna Vrabcová je mediátorka, facilitátorka, lektorka, sociální pracovnice, krizová interventka, působila v Českém helsinském výboru, Asociaci mediátorů ČR nebo Fondu ohrožených dětí.
Školení Lešenářů pro Kovona System a.s.

Školení Lešenářů pro Kovona System a.s.

Slezské vzdělávací centrum nachystalo školení určené pro lešenáře společnosti Kovona System a.s. Školením lešenáře provedl náš zkušený lektor Ing. Jan Karola.
Seminář

Seminář "Kontrolní řád v aplikační praxi"

Dne 28.3. 2017 proběhl ve Slezském vzdělávacím centru seminář "Kontrolní řád v aplikační praxi" Seminářem provázela Mgr. Karolína Plasgurová Holá - Vrchní ministerský rada, pracovnice Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, mající zákon o kontrole od roku 2013 na starosti jak v rámci legislativní činnosti, tak zejména z pozice výkladu do aplikační praxe.
Seminář

Seminář "Cestovní náhrady ve veřejné správě"

Dne 23.3. 2017 proběhl ve Slezském vzdělávacím centru seminář "Cestovní náhrady ve veřejné správě", který lektoroval Ing. Karel Janoušek, dlouholetý odborník na problematiku cestovních náhrad, daně silniční a používání vozidel a navazující oblasti, dlouholetý lektor, konzultant a autor odborných publikací.
Školení

Školení "Úprava obchodních a úředních písemností podle normy ČSN 01 6910"

Ve Slezském vzdělávacím centru proběhl seminář na téma "Úprava obchodních a úředních písemností podle ČSN 01 6910" s naší oblíbenou lektorkou Mgr. Soňou Kulíškovou.
Školení

Školení "Argumentační dovednosti" pro Magistrát města Ostravy

Slezské vzdělávací centrum přichystalo školení ušité přímo na míru pro Magistrát města Ostravy na téma "Argumentační dovednosti". Lektoroval Mgr. Jaroslav Frank, náš oblíbený lektor, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme školení i pro Vás :)
Školení Řízení změn (Change Management)

Školení Řízení změn (Change Management)

Připravili jsme školení "Řízení změn (Change Management)" ušité přímo na míru pro vedení společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme školení na klíč i pro Vaši společnost.

"Základní kurz první pomoci"

Základní kurz první pomoci ve Slezském vzdělávacím centru, lektor: Bc. Jiří Vildomec, dlouholetý záchrannář Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, školitel a lektor kurzů první pomoci
Aktuální změny v normě ISO 9001 s poviností implementace do roku 2018

Aktuální změny v normě ISO 9001 s poviností implementace do roku 2018

Slezské vzdělávací centrum uspořádalo odborný kurz pro společnost KOVONA SYSTEM na téma "Aktuální změny v normě ISO 9001 s poviností implementace do roku 2018" s Lumírem Pektorem. Tento kurz byl šitý přímo na míru. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Seminář

Seminář "Velká novela stavebního zákona"

Dne 16. 2.2017 proběhl ve Slezském vzdělávacím centru seminář "Velká novela stavebního zákona", který spolu lektorovali Ing. Libuše Krupková, MPA - vedoucí Odboru stavebního a životního prostředí Magistrátu města Karviná a Ing. Tomáš Sklenář - poradce ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové, dříve ředitel Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, spoluautor stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, přední odborník a lektor v dané problematice.
Kurz

Kurz "FMEA - analýza možného výskytu a vlivu vad"

Kurz FMEA - analýza možného výskytu a vlivu vad. Slezské vzdělávací centrum uspořádalo odborný kurz pro společnost Stant Manufacturing s.r.o. na téma "FMEA - analýza možného výskytu a vlivu vad" s Lumírem Pektorem. Tento kurz byl šitý přímo na míru. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Seminář

Seminář "Zákoník práce v podnikové praxi 2017"

Dne 16.2.2017 proběhl ve Slezském vzdělávacím centru seminář na téma "Zákoník práce v podnikové praxi 2017" s oblíbeným lektorem JUDr. Jaromírem Richterem - dlouholetým advokátem, lektorem, vysokoškolským pedagogem s dlouholetou praxí ve veřejné správě a podnikatelské sféře, zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu MV ČR.
Seminář

Seminář "Veřejné zakázky malého rozsahu"

Dne 9.2.2017 proběhl seminář "Veřejné zakázky malého rozsahu", Seminář lektoroval JUDr. Michal Šilhánek, právník, konzultant a dlouholetý lektor, který se od roku 2009 soustavně věnuje problematice zadávání veřejných zakázek a školením v této oblasti. Pravidelně také publikuje v odborných časopisech.
Kurz

Kurz "Logistika skladování a distribuce"

Dne 9.2. pokračoval Kurz "Logistika skladování a distribuce", kterého se účastnili pracovníci společnosti Stant Manufacturing s.r.o. Kurz vedl Ing. Leo Tvrdoň Ph.D. Alog., který je viceprezidentem Logistické akademie a vysokoškolským pedagogem na katedře podnikohospodářské Ekonomické fakulty VŠB –TU Ostrava, kde vyučuje logistiku.
Kurz

Kurz "Interní auditor"

Slezské vzdělávací centrum uspořádalo odborný kurz pro společnost Stant Manufacturing s.r.o. na téma "Interní auditor" s Lumírem Pektorem. Tento kurz byl šitý přímo na míru. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Kurz

Kurz "Logistika skladování a distribuce"

Kurz "Logistika skladování a distribuce", kterého se účastnili pracovníci společnosti Stant Manufacturing s.r.o. Kurz vede Ing. Leo Tvrdoň Ph.D. Alog., který je viceprezidentem Logistické akademie a vysokoškolským pedagogem na katedře podnikohospodářské Ekonomické fakulty VŠB –TU Ostrava, kde vyučuje logistiku.
Seminář

Seminář "Současný zákon o obcích"

Dne 7.2.2017 proběhl ve Slezském vzdělávacím centru seminář na téma "Současný zákon o obcích" s JUDr. Jaromírem Richterem. JUDr. Jaromír RICHTER - dlouholetý advokát, lektor, vysokoškolský pedagog s dlouholetou praxí ve veřejné správě a podnikatelské sféře, zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu MV ČR.
Kurz

Kurz "PPAP – proces schvalování dílů do sériové výroby"

Školení na téma "PPAP – proces schvalování dílů do sériové výroby" pro americkou společnost Stant Manufacturing s.r.o. Školení lektoruje Ing. Ivo Šnajdr
Kurz

Kurz "Praktická metrologie"

Kurz PRAKTICKÁ METROLOGIE. Slezské vzdělávací centrum uspořádalo odborný kurz pro společnost Stant Manufacturing s.r.o. na téma "Praktická metrologie" s Ing. Ivanem Slezákem. Tento kurz byl šitý přímo na míru. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Přihlášení

Kalendář všech školení

Kontakt

SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o.
Karola Śliwky 225/41
733 01 Karviná
IČ 286 16 677.

Tel: +420 774 430 771
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webdesign - pavel piatek.cz