Proběhlé akce a školení v roce 2018

Školení

Školení "Incoterms"

Dnes jsme školili kurz "Incoterms" pro společnost Stant Manufactoring s.r.o. Seminářem provedl zakladatel firmy P-P-MAT, s.r.o., která se více jak dvacet let zabývá zejména činností celního jednatelství a poradenstvím v oblasti zahraničního obchodu.
Akreditovaný seminář

Akreditovaný seminář "Přípravný seminář ke zkoušce odborné způsobilosti přestupkového zákona"

Dnes u nás probíhá akreditované školení na téma "Přípravný seminář ke zkoušce odborné způsobilosti přestupkového zákona" s Ing. Bc. Romanem Krčilem. Cílem semináře je seznámit účastníky či prohloubit jejich dosavadní znalosti o legislativních předpisech, jejichž znalost je podmínkou složení zkoušky úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
Seminář

Seminář "Archivnictví a spisová služba"

Ve Slezském vzdělávacím centru akreditovaný seminář - Archivnictví a spisová služba. Seminář lektorovala PhDr. Irena Hajzlerová, dlouholetá ředitelka Státního okresního archivu v Karviné, dnes archivní inspektorka Zemského archívu v Opavě.
Školení

Školení "Živnostenský zákon v praxi"

Slezské vzdělávací centrum dnes pořádá seminář k problematice Živnostenského zákona v praxi. Školení vede Ing. Bc. Petr Kameník, který v minulosti působil např. na Okresním úřadě v Chrudimi, jako vedoucí okresního živnostenského úřadu, na Krajském úřadě Pardubického kraje, jako vedoucí odboru krajského živnostenského úřadu. Lektor je bývalý náměstek ministra a ředitel odboru živností na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Dlouholetý praktik a spoluautor komentáře k živnostenskému zákonu a zákonu o živnostenských úřadech.
Zálkadní kurz první pomoci

Zálkadní kurz první pomoci

Slezské vzdělávací centrum připravilo akreditované školení "Základní kurz první pomoci", který lektoroval Bc. Jiří Vildomec, dlouholetý záchrannář Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, školitel a lektor kurzů první pomoci. Děkujeme za Vaši účast :)
Trénink

Trénink "Projektové řízení"

Slezské vzdělávacím centrum přichystalo trénink "Projektového řízení" pro společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Trénink vede Ing. Vladimír Volko, odborník v problematice Lean production systems & process optimalization.
Školení

Školení "Účetní a daňová problematika bytových družstev"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo seminář "Účetní a daňová problematika bytových družstev". Seminář lektoroval Ing. Bc. Martin Durec, dlouholetý odborník na účetní a daňovou problematiku společenství vlastníků, daňový poradce, lektor, autor odborných publikací.
Školení

Školení "Stavební zákon – oblast stavebního práva, problematická místa"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo seminář "Stavební zákon – oblast stavebního práva, problematická místa". Seminář vedla JUDr. Miluška Jarošová, která je velice zkušená lektorka v oblasti stavebního práva, patří k předním odborníkům v dané problematice s bohatou praxí, nyní působí na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Děkujeme za hojnou účast :)
Trénink

Trénink "Kompetentní manažer"

Slezské vzdělávacím centrum přichystalo trénink "Kompetentní manažer" pro společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.
Kurz

Kurz "Leadership, Motivace, Efektivní komunikace"

Slezské vzdělávacím centrum přichystalo sérii školení v oblasti "Leadershipu, Motivace, Efektivní komunikace" pro společnost STANT Manufactoring s.r.o. Kurz vedl náš zkušený lektor Mgr. Jaroslav Frank, psycholog a odborník v dané problematice.
Školení

Školení "LEAN - Výrobní buňky"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo sérii školení v oblasti "Lean managementu" pro společnost STANT Manufactoring s.r.o., tentokrát kurz "Výrobní buňky", který vedl Ing. Dušan Jeřábek, odborník v problematice Lean production systems & process optimalization.
Veřejná podpora v praxi veřejné správy

Veřejná podpora v praxi veřejné správy

Slezské vzdělávací centrum přichystalo akreditovaný seminář na téma "Veřejná podpora" s JUDr. Michaelem Kinclem. JUDr. Michael Kincl se veřejné podpoře věnuje od roku 2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době je asistentem předsedy senátu Nejvyššího soudu ČR. Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory. Soudní znalec se specializací na veřejnou podporu.
Kurz

Kurz "Cestovní náhrady a Účtování v cizí měně"

Slezské vzdělávacím centrum přichystalo sérii školení v oblasti "Účetnictví" pro společnost STANT Manufactoring s.r.o., tentokrát kurz Účtování v cizí měně, který vedla Ing. Dagmar Brokešová, lektorka, odborníce v dané problematice, majitelka a jednatelka účetní společnosti.
Školení

Školení "LEAN - Technika SMED"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo sérii školení v oblasti "Lean managementu" pro společnost STANT Manufactoring s.r.o., tentokrát kurz SMED, který vedl Ing. Dušan Jeřábek, odborník v problematice Lean production systems & process optimalization.

"Vyjednávání a obchodní dovednosti" se zaměstnanci společnosti JIMI-Brusivo s.r.o.

Dnes a o víkendu trénujeme "Vyjednávání a obchodní dovednosti" se zaměstnanci společnosti JIMI-Brusivo s.r.o., která se specializuje na prodej brusiv. Tréninky vede náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank,kouč, školitel softskills, konzultant, psycholog.
Školení interních auditorů o požadavcích ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

Školení interních auditorů o požadavcích ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

Slezské vzdělávací centrum uspořadalo seminář "Školení interních auditorů na normy ISO 9001 a 14001 s ohledem na novinky". Seminář vedl Ing. Lumír Pektor, který se zabývá problematikou jakosti kvality a lektorováním v této oblasti již od 90. let 20. století – od roku 1995 je auditorem systému jakosti, od r. 1999 je certifikován jako externí auditor jakosti.
Seminář

Seminář "Správní řízení při výkonu přenesené působnosti obcí"

Dne 25.9. 2018 jsme uskutečnili akreditovaný seminář - Správní řízení při výkonu přenesené působnosti obcí. Seminář lektoroval JUDr. Jaromír Richter, dlouholetý advokát s praxí ve veřejné správě a podnikatelském sektoru, lektor akreditovaných seminářů a vysokoškolský pedagog s rozsáhlou publikační činností. Cílem semináře bylo seznámení účastníků se specifikacemi a praktickou aplikací základního kodexu správního práva procesního, tj. správního řádu.
Kurz

Kurz "Intrastat - Kombinovaná nomenklatura" pro společnost Stant Manufactoring s.r.o.

Dnes jsme školili kurz "Intrastat - Kombinovaná nomenklatura" pro společnost Stant Manufactoring s.r.o. Seminářem provedl zakladatel firmy P-P-MAT, s.r.o., která se více jak dvacet let zabývá zejména činností celního jednatelství a poradenstvím v oblasti zahraničního obchodu.
Trénink

Trénink "Týmové spolupráce" vedoucích pracovníků společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Slezské vzdělávací centrum připravilo sérii školení a tréninků určené pro vedení a mistry společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., která se zabývá výrobou a prodejem podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů, trubek a tenkostěnných profilů otevřených. Tréninky vede náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank,kouč, školitel softskills, konzultant, psycholog.
Kurz

Kurz "Anglického jazyka" pro společnost Stant manufactoring s.r.o.

Dnes jsme zahájili sérii kurzů anglického jazyka tentokráte pro úroveň B2 pro společnost Stant Manufactoring s.r.o. Jeden z našich lektorů, který kurzy povede je Bc. Roman Halík.
Kurz

Kurz "Anglického jazyka" s rodilým mluvčím

Dnes jsme zahájili sérii kurzů anglického jazyka pro společnost Stant Manufactoring s.r.o. Jeden z našich lektorů, který kurzy povede je rodilý mluvčí Mark Blades
Kurz

Kurz "Fakturace, doklady"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo kurz "Fakturace, doklady" pro zaměstnance společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.
Školení v oblasti

Školení v oblasti "Lean managementu" pro společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Slezské vzdělávacím centrum přichystalo sérii školení v oblasti "Lean managementu" pro společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Kurzy vede Ing. Vladimír Volko, odborník v problematice Lean production systems & process optimalization.
Seminář

Seminář "Datové schránky v praxi"

Dne 21.6. 2018 jsme uskutečnili akreditovaný seminář - Datové schránky v praxi. Seminář lektorovala RNDr. Ing. Eva Urbanová, která od roku 2010 lektoruje semináře o spisové službě a datových schránkách. Řadu let publikuje články v časopise Daňová a Hospodářská Kartotéka. Cílem semináře bylo seznámení účastníků s legislativou v oblasti datových schránek, elektronickou komunikací s úřady a praktickou prací s datovou schránkou.
Praktické uplatňování novely stavebního zákona - konkrétní postupy na úseku územního plánování s Ing. Tomášem Sklenářem

Praktické uplatňování novely stavebního zákona - konkrétní postupy na úseku územního plánování s Ing. Tomášem Sklenářem

Ve Slezském vzdělávacím centru proběhlo školení na téma "Praktické uplatňování novely stavebního zákona - konkrétní postupy na úseku územního plánování" s Ing. Tomášem Sklenářem, který je spoluautorem stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, podílel se i na přímé novele správního řádu, řadu let působil jako ředitel Odboru územního plánování na Ministerstvu pro místní rozvoj, nyní je poradcem ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové
GDRP v praxi s Mgr. Janem Mandátem

GDRP v praxi s Mgr. Janem Mandátem

Slezské vzdělávací centrum dnes pořádá seminář k problematice GDPR v praxi. Konkrétní případy řeší uchazeči s Mgr. Janem Mandátem, který působí od roku 2010 jako jednatel obchodní korporace Mandát & partneři s.r.o. Problematice ochrany osobních údajů se věnuje dlouhodobě u klientů ze soukromého i veřejného sektoru. Děkujeme za hojnou účast :)
Kurz

Kurz "Finanční řízení"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo kurz "Finanční řízení" pro zaměstnance společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.
Seminář

Seminář "Archivnictví a spisová služba u veřejnoprávních původců"

Dnes u nás probíhá seminář "Archivnictví a spisová služba u veřejnoprávních původců". Školení vede PhDr. Irena Hajzlerová, dlouholetá ředitelka Státního okresního archivu Karviná, dnes archivní inspektorka Zemského archívu v Opavě, dlouholetá a osvědčená lektorka, autorka odborných publikací ke spisové službě.
Seminář

Seminář "Zákon o registru smluv a zákon o svobodném přístupu k informacím"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo seminář Seminář "Zákon o registru smluv a zákon o svobodném přístupu k informacím", který vedla Mgr. Ivana Šilhánková, odbornice na danou problematiku. Cílem tohoto kurzu bylo seznámit účastníky s problematikou uveřejňování smluv podle zákona o registru smluv a první praktické zkušenosti s aplikací zákonných povinností.
Školení zaměstnanců společnosti POLYTEX COMPOSITE, s.r.o.

Školení zaměstnanců společnosti POLYTEX COMPOSITE, s.r.o.

Slezské vzdělávací centrum přichystalo sérii technických školení pro společnost POLYTEX COMPOSITE, s.r.o. Lektoroval Jaroslav Čaněcký, náš oblíbený lektor. Rádi nachystáme obdobné školení i pro Vás :)
Trénink v oblasti

Trénink v oblasti "Obchodního jednání" pro společnost PEMACAR s.r.o.

O víkendu jsme trénovali obchodní dovednosti zaměstnance firmy PEMACAR s.r.o., která se specializuje na prodej autodoplňků, připravili školení ušité na míru včetně praktických nácviků před kamerou s názvem "Obchodní jednání". Role lekora se zhostil pan Mgr. Jaroslav Frank, který má v této oblasti mnohaleté zkušenosti.
GDPR v praxi - jak se připravit?

GDPR v praxi - jak se připravit?

Slezské vzdělávací centrum pořádá sérii seminářů k problematice GDPR, kde se můžete dozvědět co konkrétně musíte nově zavést do praxe, jaké procesy nastavit a co si pohlídat, abyste vyloučili nebo omezili rizika pochybení. Seminář vede Mgr. Jan Mandát, který působí od roku 2010 jako jednatel obchodní korporace Mandát & partneři s.r.o. Problematice ochrany osobních údajů se věnuje dlouhodobě u klientů ze soukromého i veřejného sektoru.
Školení

Školení "Úprava obchodních a úředních písemností podle normy ČSN 01 6910"

Ve Slezském vzdělávacím centru proběhl seminář na téma "Úprava obchodních a úředních písemností podle ČSN 01 6910" s naší oblíbenou lektorkou Mgr. Soňou Kulíškovou. Cílem semináře bylo zkvalitnit formu a obsah písemné komunikace účastníků po stránce gramatické, stylistické, grafické a také po stránce formální úpravy, aby co nejlépe zpřesňovala, zkvalitňovala a dokumentovala výměnu informací.
Seminář

Seminář "Formy porozvodového uspořádání péče o děti"

Dne 4.5.2018 jsme připravili pro Magistrát statutárního města Karviná akreditovaný seminář "Formy porozvodového uspořádání péče o děti". Kurz je akreditován MPSV a vedla ho PhDr. Kateřina FOŘTOVÁ, lektorka, školský a poradenský psycholog. Je autorkou metodiky pro pedagogy "Jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
Seminář

Seminář "Cestovní náhrady"

Ve Slezském vzdělávacím centru jsme připravili seminář "Cestovní náhrady ve veřejné správě", který lektoroval Ing. Karel Janoušek, dlouholetý odborník na problematiku cestovních náhrad, daně silniční a používání vozidel a navazující oblasti, dlouholetý lektor, konzultant a autor odborných publikací.
GDPR v personalistice

GDPR v personalistice

Slezské vzdělávací centrum připravilo seminář k problematice GDPR v personalistice, kde se můžete dozvědět co konkrétně musíte nově zavést do praxe, jaké procesy nastavit a co si pohlídat, abyste vyloučili nebo omezili rizika pochybení. Seminář vede Mgr. Jan Mandát, který působí od roku 2010 jako jednatel obchodní korporace Mandát & partneři s.r.o. Problematice ochrany osobních údajů se věnuje dlouhodobě u klientů ze soukromého i veřejného sektoru.
Trénink

Trénink "Prodejních dovedností" pro společnost PEMACAR s.r.o.

Dnes jsme pro zaměstnance firmy PEMACAR s.r.o., která se specializuje na prodej autodoplňků, připravili školení ušité na míru s názvem "Prodejní dovednosti". Role lekora se zhostil pan Mgr. Jaroslav Frank, který má v této oblasti mnohaleté zkušenosti.
Kurz

Kurz "Anglického jazyka" pro klienta v Kladně

Slezské vzdělávací centrum připravilo školení "Anglického jazyka" pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vede lektorka Ludmila Rosová, která je ředitelkou jazykové školy Rosa v Kladně.
Trénink

Trénink "Vyjednávání a argumentace" vedoucích pracovníků společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Slezské vzdělávací centrum připravilo sérii školení a tréninků určené pro vedení a mistry společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., která se zabývá výrobou a prodejem podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů, trubek a tenkostěnných profilů otevřených. Tréninky vede náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank,kouč, školitel softskills, konzultant, psycholog.
Kurz

Kurz "PPAP-Proces schvalování dílů do sériové výroby" v angličtině

Slezské vzdělávacím centrum školí v angličtině ve společnosti Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o. . Kurz na téma "PPAP - Proces schvalování dílů do sériové výroby" vede Ing. Vladimír Volko, odborník v problematice Lean production systems & process optimalization.
Trénink

Trénink "Konfliktních situací" vedoucích pracovníků společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Slezské vzdělávací centrum připravilo sérii školení a tréninků určené pro vedení a mistry společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., která se zabývá výrobou a prodejem podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů, trubek a tenkostěnných profilů otevřených. Tréninky vede náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank,kouč, školitel softskills, konzultant, psycholog.
Právní a psychologické minimum úředníka

Právní a psychologické minimum úředníka

Slezské vzdělávací centrum přichystalo školení "Právní a psychologické minimum úředníka", které moderoval Mgr. Jiří Moskala, MPA. Cílem bylo představit v ucelené podobě penzum znalostí nezbytných pro každého úředníka ÚSC. Prostřednictvím představení (zopakování) základních právních předpisů, možných organizačních členění úřadů ÚSC, personálního minima, komunikačních dovedností, a dovedností spojených s organizováním vlastní pracovní činnosti, přispět k efektivnějšímu chodu úřadů ÚSC.
Školení

Školení "MS WORDU" v Brně a Kladně

Slezské vzdělávací centrum přichystalo sérii školení "MS WORDu" pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení probíhala v Kldaně a Brně. Rádi přichystáme obdobné školení i pro Vás :) Školení vede Ing. Tomáš Sikora
Seminář

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR"

Slezské vzdělávací centrum pořádá sérii seminářů k problematice GDPR, kde se můžete dozvědět co konkrétně musíte nově zavést do praxe, jaké procesy nastavit a co si pohlídat, abyste vyloučili nebo omezili rizika pochybení. Seminář vede Mgr. Jan Mandát, který působí od roku 2010 jako jednatel obchodní korporace Mandát & partneři s.r.o. Problematice ochrany osobních údajů se věnuje dlouhodobě u klientů ze soukromého i veřejného sektoru.
Trénink

Trénink "Efektivní vyjednávání se zákazníkem" v anglickém jazyce

Slezské vzdělávací centrum připravilo další trénink obchodníků v anglickém jazyce - Sales staff training for KOVONA SYSTEM, a.s. Jednalo se o prohloubení jejich dovednodností v oblasti soft skills. Trénink vedl Ing. Petr Mateřánka – synergogický změnový poradce, facilitátor, certifikovaný kouč a specialista soft skills.
Série

Série "IT školení" pro společnost LPP Czech Republic s.r.o.

Slezské vzdělávací centrum přichystalo sérii IT školení pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Rádi přichystáme obdobné školení i pro Vás :) Školení vede Ing. Tomáš Sikora
Novela stavebního zákona - STAVEBNÍ PRÁVO, problematická místa

Novela stavebního zákona - STAVEBNÍ PRÁVO, problematická místa

Slezské vzdělávací centrum přichystalo seminář "Novela stavebního zákona - STAVEBNÍ PRÁVO, problematická místa". Seminář vedla JUDr. Miluška Jarošová, která je velice zkušená lektorka v oblasti stavebního práva, patří k předním odborníkům v dané problematice s bohatou praxí, nyní působí na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Děkujeme za hojnou účast :)
Trénink

Trénink "Komunikace v obtížných situacích"

Připravili jsme trénink "Komunikace v obtížných situacích" pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme školení na klíč i pro Vaši společnost.
Série

Série "Účetních a právních kurzů" pro ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

V těchto dnech probíhají ve Slezském vzdělávacím centru účetní a právní kurzy, které jsou určené pro vedoucí pracovníky společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Jedno z těchto školení vede Mgr. Jan Mandát. Rádi přichystáme obdobné školení i pro Vás:)
Seminář

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR"

Slezské vzdělávací centrum pořádá sérii seminářů k problematice GDPR, kde se můžete dozvědět co konkrétně musíte nově zavést do praxe, jaké procesy nastavit a co si pohlídat, abyste vyloučili nebo omezili rizika pochybení. Seminář vede Mgr. Jan Mandát, který působí od roku 2010 jako jednatel obchodní korporace Mandát & partneři s.r.o. Problematice ochrany osobních údajů se věnuje dlouhodobě u klientů ze soukromého i veřejného sektoru.
Školení

Školení "Zvládání konfliktních situací"

Připravili jsme školení "Konfliktních situací" pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme školení na klíč i pro Vaši společnost.
Seminář

Seminář "Nesprávné postupy v řízení podle správního řádu – zaměření na důsledky a nápravu"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo seminář na téma "Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich" s Ing. Bc. Romanem Krčilem. Cílem semináře bylo poskytnout přehled častých chybných postupů a důsledků ve správním řízení, ukázat možnost řešení a nápravy těchto chyb.
Trénink

Trénink "Efektivní vyjednávání se zákazníkem" v anglickém jazyce

Slezské vzdělávací centrum připravilo trénink obchodníků v anglickém jazyce - Sales staff training for KOVONA SYSTEM, a.s. Jednalo se o prohloubení jejich dovednodností v oblasti soft skills. Trénink vedl Ing. Petr Mateřánka – synergogický změnový poradce, facilitátor, certifikovaný kouč a specialista soft skills.
Kurz

Kurz "Postupy výběru zaměstnanců" v Brně

Připravili jsme školení "Postupy výběru zaměstnanců" pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme školení na klíč i pro Vaši společnost.
Prokračujeme v

Prokračujeme v "IT školeních" pro ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Slezské vzdělávací centrum přichystalo sérii "IT školení" pro zaměstnance společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Školení vede Ing. Tomáš Sikora, lektor s více něž desetiletou praxí v oboru.
Prokračujeme v

Prokračujeme v "IT školeních" pro ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Slezské vzdělávací centrum přichystalo sérii "IT školení" pro zaměstnance společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Školení vede Ing. Tomáš Sikora, lektor s více něž desetiletou praxí v oboru.
Série

Série "Účetních a právních kurzů" pro ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Slezské vzdělávací centrum přichystalo sérii účetních a právních kurzů pro manažery společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Jedno z těchto školení vede Mgr. Jan Mandát. Rádi přichystáme obdobné školení i pro Vás :)
Kurz

Kurz "Týmová spolupráce"

Připravili jsme školení "Týmové spolupráce" pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme školení na klíč i pro Vaši společnost.
Série

Série "IT školení" pro ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Slezské vzdělávací centrum přichystalo sérii "IT školení" pro zaměstnance společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Školení vede Ing. Tomáš Sikora, lektor s více něž desetiletou praxí v oboru.
Kurz

Kurz "Postupy výběru zaměstnanců" v Kladně

Připravili jsme školení "Postupy výběru zaměstnanců" pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme školení na klíč i pro Vaši společnost.
Kurz

Kurz "Vnitropodniková kultura"

Připravili jsme školení v Brně "Vnitropodniková kultura" pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Školení vedl náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank, školitel, trenér, kouč, konzultant, psycholog. Rádi nachystáme školení na klíč i pro Vaši společnost.
Seminář

Seminář "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR"

Slezské vzdělávací centrum pořádá sérii seminářů k problematice GDPR, kde se můžete dozvědět co konkrétně musíte nově zavést do praxe, jaké procesy nastavit a co si pohlídat, abyste vyloučili nebo omezili rizika pochybení. Seminář vede Mgr. Jan Mandát, který působí od roku 2010 jako jednatel obchodní korporace Mandát & partneři s.r.o. Problematice ochrany osobních údajů se věnuje dlouhodobě u klientů ze soukromého i veřejného sektoru.
Seminář

Seminář "Zákon o odpovědnosti za přestupky - Proces řízení o přestupcích"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo seminář na téma "Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich" s Ing. Bc. Romanem Krčilem. Cílem semináře je řešit s účastníky praktické problémy s tímto novým zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.) a prohloubit tak znalosti v oblasti správního trestání.
Seminář

Seminář "Archivnictví a spisová služba"

Dne 23.1.2018 proběhl v našem vzdělávacím centru akreditovaný seminář - Archivnictví a spisová služba. Seminář lektorovala PhDr. Irena Hajzlerová, dlouholetá ředitelka Státního okresního archivu v Karviné, dnes archivní inspektorka Zemského archívu v Opavě.
Série

Série "IT školení" pro společnost LPP Czech Republic s.r.o.

Slezské vzdělávací centrum přichystalo sérii IT školení pro manažery společnosti LPP Czech Republic s.r.o., která je provozovatelem sítě obchodů RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO a SINSAY. Rádi přichystáme obdobné školení i pro Vás :) Školení vede Ing. Tomáš Sikora
Celoročně realizujeme

Celoročně realizujeme "Zákonná školení"

Celoročně realizujeme: základní a opakovací školení jeřábníků, vazačů břemen, lešenářů, obsluh vysokozdvižných vozíků, obsluh tlakových nádob stabilních, obslu motorových pil a křovinořezů, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, strojníků, elektrikářů dle vyhlášky 50/1978 Sb. a mnohé další školení BOZP školení Požární Ochrany školení První Pomoci školení řidičů kurzy lešenářů pro montáž a demontáž lešení

"Školení interních auditorů na normy ISO 9001 a 14001 s ohledem na novinky"

Slezské vzdělávací centrum uspořadalo trénink "Školení interních auditorů na normy ISO 9001 a 14001 s ohledem na novinky". Seminář vedl Ing. Lumír Pektor, který se zabývá problematikou jakosti kvality a lektorováním v této oblasti již od 90. let 20. století – od roku 1995 je auditorem systému jakosti, od r. 1999 je certifikován jako externí auditor jakosti.
Slezské vzdělávací centrum spolupracuje s Fondem dalšího vzdělávání i v novém roce 2018

Slezské vzdělávací centrum spolupracuje s Fondem dalšího vzdělávání i v novém roce 2018

Ve Slezském vzdělávacím centru budou v tomto roce probíhat vzdělávací akce na "Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnatelnosti, a to ve spolupráci s Fondem dalšího vzdělávání, což je státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která zastřešuje projekty k podpoře vzdělávání dospělých.
Angličtina pro ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Angličtina pro ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Do Nového roku jsme vkročili vzdělávacími kurzy "Anglického jazyka pro začátečníky, mírně a středně pokročilé" pro zaměstnance společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Školení povede lektorka Bc. Lucie Mičátková, která angličtinu vyučuje od roku 1997 a má řadu skvělých referencí od svých klientů :)

Přihlášení

Kalendář všech školení

Kontakt

SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o.
Karola Śliwky 225/41
733 01 Karviná
IČ 286 16 677.

Tel: +420 774 430 771
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webdesign - pavel piatek.cz