Proběhlé akce a školení v roce 2020

Online webinář

Online webinář "Cestovní náhrady ve veřejné správě 2020"

Pokračujeme v sérii online vzdělávacích akcí, konkrétně "Cestovní náhrady ve veřejné správě 2020", kdy nás navštívil lektor Ing. Karel Janoušek, který Vás školí přímo ze Slezského vzdělávacího centra. Už se moc těšíme, až budeme školit opět v našich prostorech. Děkujeme za Vaši přízeň a hojnou účast.
Školení na téma

Školení na téma "MARKETINGOVĚ FUNKČNÍ WEB A ONLINE MARKETING"

Slezské vzdělávací centrum připravilo pro klienta B4B INKASSO s.r.o. školení na téma "MARKETINGOVĚ FUNKČNÍ WEB A ONLINE MARKETING", které vedl Ing. Petr Plaček, specialista a lektor na danou problematiku. Rádi zajistíme podobné školení i pro Vás 😊
Konference

Konference "Nový stavební zákon míří do parlamentu"

Slezské vzdělávací centrum připravilo konferenci na téma "Nový stavební zákon míří do parlamentu". Tento nový zákon přijeli představit Ing. Marcela Pavlová - Náměstkyně ministryně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílí se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu a Ing. Tomáš Sklenář - spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, podílel se i na přímé novele správního řádu.
Online webinář

Online webinář "Školská legislativa v činnosti územních samosprávných celků"

Slezské vzdělávací centrum uspořádalo ONLINE webinář na téma "Školská legislativa v činnosti územních samosprávných celků" s Mgr. Marie Pickovou. V průběhu výkladu účastníci mohli pokládat dotazy a usměrňovat tak tok přednášky, aby byly probrány okruhy a případy, se kterými se účastníci setkávají ve své každodenní praxi. Děkujeme za hojnou účast :)
Akreditované školení

Akreditované školení "Veřejné zakázky malého rozsahu"

Ve Slezském vzdělávacím centru proběhlo školení "Veřejné zakázky malého rozsahu" s odborníkem jedné z největších společností zabývajících se veřejnými zakázkami, která ročně vysoutěží plnění za více než 3 mld. Kč. Děkujeme za hojnou účast na školení :)
Akreditované školení

Akreditované školení "Pozemní komunikace a protiprávní stavy na nich"

Ve Slezskév vzdělávacím centru proběhl seminář na téma Pozemní komunkace a protiprávní stavy na nich. Pod vedením zkušených lektorů Mgr. Karlem Černínem, Ph.D. a Mgr. Michalem Tichým. I přes velice přísné koronavirové opatření Vám děkujeme za hojnou účast.
Série firemních školení pro klienta TOP SCHOOL

Série firemních školení pro klienta TOP SCHOOL

Slezské vzdělávací centrum připravilo sérii školení a tréninků "Soft skills" určené pro zaměstnance společnosti TOP SCHOOL, která se specializuje na kurzy anglického jazyka vedeného Speak direct metodou. Tréninky vede náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank,kouč, školitel softskills, konzultant, psycholog.
Online vzdělávání ve Slezském vzdělávacím centru

Online vzdělávání ve Slezském vzdělávacím centru

Pro organizace, které chtějí či musí školit své zaměstnance a nyní je nemohou nikam poslat, spouštíme online vzdělávání 😉😊
Akreditované školení

Akreditované školení "Rušení trvalého pobytu od A do Z"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo akreditované školení na téma "Rušení trvalého pobytu od A do Z" s Ing. Janou Kovačovou, která působí v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů již od roku 2000, kdy vešel v účinnost zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech,o občanských průkazech a o cestovních dokladech. Během své praxe zajišťovala z hlediska těchto zákonů činnost ohlašovny (pro oblast EO), obecního úřadu obce s rozšířenou působností i krajského úřadu (pro oblasti EO, OP, CD), vystupovala ve správním řízení jako prvostupňový i odvolací orgán.
Akreditované školení

Akreditované školení "Stavební zákon a jeho praktické uplatňování v roce 2020 (zejména úsek územního plánování)"

Ve Slezském vzdělávacím centru proběhlo školení na téma "Stavební zákon a jeho praktické uplatňování v roce 2020 (zejména úsek územního plánování)" s Ing. Tomášem Sklenářem, který je spoluautorem stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, podílel se i na přímé novele správního řádu, řadu let působil jako ředitel Odboru územního plánování na Ministerstvu pro místní rozvoj, nyní je poradcem ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové
Akreditované školení

Akreditované školení "Ztráty a nálezy"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo akreditované školení na téma "Ztráty a nálezy" s JUDr. Miroslavem Kubánkem, který působí jako právník a odborník ve státní správě. Má více než dvacetileté zkušenosti v oblasti civilního a správního práva. Vystudoval právnickou fakultu UK Praha. Od roku 1990 pracuje pro město Pelhřimov, v současné době jako vedoucí odboru kanceláře starosty a tajemníka. Letitá lektorská praxe pro různé agentury v oblasti obcí.
Akreditované školení

Akreditované školení "Správní rozhodnutí aneb správní řád v praxi"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo akreditované školení na téma "Správní rozhodnutí aneb správní řád v praxi" s Ing. Bc. Romanem Krčilem, který působí od roku 1990 ve veřejné správě. Byl vedoucím referátu okresního živnostenského úřadu ve Žďáru nad Sázavou - zástupce přednosty okresního úřadu do roku 2002. Nyní je vedoucím odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Žďáru nad Sázavou. Lektorské činnosti se věnuje již od roku 2002.
Výuka cizích jazyků

Výuka cizích jazyků

Našim klientům připravujeme jazykové kurzy vždy přímo na míru a preferujeme individuální přístup dle oboru a potřeby klienta :). Naše jazyková nabídka je zde: Angličtina, Nemčina, Francouzština, Italština, Španělština, Polština, Slovenština, Ruština, Čeština pro cizince, Holandština, Portugalština, Arabština, Čínština, Japonština, Chorvatština a další...
Akreditovaný seminář

Akreditovaný seminář "Vidimace a legalizace"

Seminář byl jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na aktuální právní úpravu problematiky vidimace a legalizace, zejména zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování, v platném znění, a navazující právní předpisy. Seminář školila Mgr. Jana Včeláková, která působí na Odboru legislativně právním a krajském živnostenském úřadu Středočeského kraje, jako zástupce vedoucí Oddělení občanských agend, oblasti Matrik a státního občanství. Děkujeme za hojnou účast :)
Akreditované školení

Akreditované školení "Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo akreditované školení na téma "Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel" s Ing. Janou Kovačovou, která působí v oblasti evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů již od roku 2000, kdy vešel v účinnost zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech,o občanských průkazech a o cestovních dokladech. Během své praxe zajišťovala z hlediska těchto zákonů činnost ohlašovny (pro oblast EO), obecního úřadu obce s rozšířenou působností i krajského úřadu (pro oblasti EO, OP, CD), vystupovala ve správním řízení jako prvostupňový i odvolací orgán.
Firemní školení

Firemní školení "Následná kontrola stroje podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb."

Slezské vzdělávacím centrum přichystalo školení v oblasti bezpečnosti, konkrétně "Následná kontrola stroje podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb." pro společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Kurzy vede Ing. Vladimír Volko, odborník v problematice Lean production systems & process optimalization.
Akreditovaný seminář

Akreditovaný seminář "Živnostenský zákon v praxi"

Cílem školení bylo seznámit účastníky s aktuálními změnami živnostenského zákona a souvisejících předpisů a s konkrétními dopady těchto změn do praxe živnostenských úřadů. Šeminář vedla Ing. Milada Hrabánková, ředitelka odboru živností na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu.
Akreditované školení MPSV

Akreditované školení MPSV "Základní kurz první pomoci"

Slezské vzdělávací centrum připravilo akreditované školení "Základní kurz první pomoci", který lektoroval Bc. Jiří Vildomec, dlouholetý záchrannář Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, školitel a lektor kurzů první pomoci. Děkujeme za Vaši účast :)
Série školení pro Obecní úřad Petrovice u Karviné

Série školení pro Obecní úřad Petrovice u Karviné

Slezské vzdělávací centrum připravilo sérii školení a tréninků určené pro zaměstnance Obecního úřadu Petrovice u Karviné. Školení a kurzy vedou vždy odborníci na danou problematiku. Školení soustředěné na problematiku "Životního prostředí" vedl Ing. Hynek Orság, jenž je jednatelem a odborníkem společnosti, která zajišťuje komplexní činnost ve všech oblastech životního prostředí.
Akreditovaný kurz

Akreditovaný kurz "Praktické uplatňování DPH v roce 2020"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo školení: Praktická aplikace DPH + změny v roce 2020 s Ing. Dagmar Fitříkovou, daňovou poradkyní se specializací na daň z přidané hodnoty s mnohaletou praxí ve státní správě na úseku DPH.
Akreditované školení

Akreditované školení "Cestovní náhrady ve veřejné správě"

"Cestovní náhrady ve veřejné správě", který lektoruje Ing. Karel Janoušek, dlouholetý odborník na problematiku cestovních náhrad, daně silniční a používání vozidel a navazující oblasti, dlouholetý lektor, konzultant a autor odborných publikací. Děkujeme za veliký zájem o školení 😃
Zjišťování kvality ve výrobě pro společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Zjišťování kvality ve výrobě pro společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Slezské vzdělávacím centrum přichystalo školení "Zjišťování kvality ve výrobě" pro společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Kurz vedl prof. Ing. Jiří Kliber, CSc., který se zabývá tvářením materiálů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství, přednáší teorii tváření, termomechanické postupy a fyzikální podstatu plasticity.
Série firemních školení pro společnost MojeMobilka.cz-mojamobilka.sk

Série firemních školení pro společnost MojeMobilka.cz-mojamobilka.sk

I přes to, že se společnost MojeMobilka.cz-mojamobilka.sk, stala finalistou soutěže Shop roku 2017, tak stále zdokonalují svůj tým obchodníků, aby jejich služby byly ještě kvalitnější. Jeden z tréninků vedl Mgr. Jan Mandát, který působí od roku 2010 jako jednatel obchodní korporace Mandát & partneři s.r.o. Právní problematice a problematice ochrany osobních údajů se věnuje dlouhodobě u klientů ze soukromého i veřejného sektoru.
Série firemních školení pro klienta B4B INKASSO s.r.o.

Série firemních školení pro klienta B4B INKASSO s.r.o.

Slezské vzdělávací centrum připravilo sérii školení a tréninků určené pro zaměstnance společnosti B4B INKASSO s.r.o., která se zabývá poskytováním poradenských a finančně-inkasních služeb na trhu. Tréninky vede náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank,kouč, školitel softskills, konzultant, psycholog.
Školení v oblasti

Školení v oblasti "Lean managementu" pro společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Slezské vzdělávacím centrum přichystalo sérii školení v oblasti "Lean managementu" pro společnost ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Kurzy vede Ing. Vladimír Volko, odborník v problematice Lean production systems & process optimalization.

Přihlášení

Kalendář všech školení

Kontakt

SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o.
Karola Śliwky 225/41
733 01 Karviná
IČ 286 16 677.

Tel: +420 774 430 771
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webdesign - pavel piatek.cz