PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4.2016, účinného od 25.5.2018, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správce údajů a kontakt

SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o.
Karola Śliwky 225/41
733 01 Karviná
IČO: 286 16 677
Tel: +420 774 430 771
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování
Osobní údaje mohou být zpracovány pro účely organizace kurzů, přednášek a vzdělávacích programů a pro jejich nabídku.

V případě zaslání objednávky (nebo uzavření smlouvy) budou osobní údaje dále zpracovávány v rozsahu stanoveném objednávkou (smlouvou) a dle zvláštních právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a archivnictví. Právním titulem zpracování osobních údajů je také oprávněný zájem správce kontaktovat vás jakožto subjekt údajů za účelem zaslání nabídky školení.
Zdroj osobních údajů
Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů při zaslání objednávky. Osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy jsou získávány z veřejně přístupných zdrojů - webových stránek a rovněž z dotazníků spokojenosti, které subjekty údajů po ukončení vzdělávací akce vyplňují zcela dobrovolně. Z těchto zdrojů získává správce osobní údaje za účelem svého oprávněného zájmu zpracování - zaslání nabídky.
Kategorie údajů, které může správce zpracovávat
Pro účely plnění smlouvy bude správce zpracovávat jméno a příjmení, adresní, identifikační a kontaktní údaje. U podnikající fyzické osoby rovněž IČO a DIČ, u osoby bez přiděleného DIČ rovněž rodné číslo. Pro účely zasílání nabídky školení nebo jiného vzdělávaní bude zpracovávána pouze e-mailová adresa.
Kategorie příjemců osobních údajů
Osobní údaje mohou být poskytnuty při plnění smlouvy třetí osobě – subdodavateli, účetní společnosti apod. Údaje však mohou být poskytnuty rovněž orgánu veřejné moci na základě požadavku vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu, například finančnímu úřadu nebo obchodní inspekci v rámci výkonu kontrolní činnosti.

V případě, že poskytujeme vzdělávání financované nebo spolufinancované z dotace, mohou být vaše osobní údaje poskytnuty poskytovateli dotace v rámci podmínek konkrétního dotačního programu.
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
Osobní údaje budou uloženy u správce po dobu plnění smlouvy/objednávky a po skončení smlouvy pak po dobu nezbytně vyžadovanou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti účetnictví a archivnictví. E-mailová adresa pro účely oprávněného zájmu správce – zasílání nabídek školení - bude zpracovávána po dobu neomezenou.
Poučení o právech subjektů údajů
Subjekt údajů může požádat správce o přístup k údajům, může žádat jejich opravu nebo výmaz. Subjekt údajů může správce požádat o omezení zpracování osobních údajů, má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a má právo na přenositelnost údajů. Pokud bude zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo souhlas odvolat kdykoli, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Poučení o právu podat stížnost
Subjekt údajů může podat stížnost k dozorovému úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytnutí údajů subjektem údajů pro účely smlouvy je smluvním požadavkem. Při neposkytnutí údajů nemůže dojít k jejímu uzavření.

Správce neprovádí automatizované rozhodování a profilování.
Podání námitky proti přímému marketingu
Pokud jsme vám poslali e-mailem nabídku, můžete vznést námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu. Pokud námitku podáte, přestaneme vaše údaje pro tento účel okamžitě zpracovávat.

Přihlášení

Kalendář všech školení

Kontakt

SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o.
Karola Śliwky 225/41
733 01 Karviná
IČ 286 16 677.

Tel: +420 777 791 996
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webdesign - pavel piatek.cz