Proběhlé akce a školení v roce 2019

Akreditované školení MPSV

Akreditované školení MPSV "Základní kurz první pomoci"

Slezské vzdělávací centrum připravilo akreditované školení "Základní kurz první pomoci", který lektoroval Bc. Jiří Vildomec, dlouholetý záchrannář Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, školitel a lektor kurzů první pomoci. Děkujeme za Vaši účast :)
Firemní školení

Firemní školení "Pracovně-právní minimum pro vedoucí pracovníky ve výrobě"

Slezské vzdělávací centrum připravilo školení pro společnost Stant Manufacturing s.r.o. na téma "Pracovně-právní minimum pro vedoucí pracovníky ve výrobě" JUDr. Janem Mandátem, lektorem s více než třicetiletou praxí v oboru. Tento kurz byl šitý přímo na míru. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat :)
Akreditované školení

Akreditované školení "Stavební zákon – oblast stavebního práva, problematická místa"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo akreditované školení "Stavební zákon – oblast stavebního práva, problematická místa". Seminář vedla JUDr. Miluška Jarošová, která je velice zkušená lektorka v oblasti stavebního práva, patří k předním odborníkům v dané problematice s bohatou praxí, nyní působí na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Děkujeme za hojnou účast :)
Školení

Školení "Pracovně – právní minimum pro vedoucí pracovníky ve výrobě"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo školení ušité přímo na míru "Pracovně – právní minimum pro vedoucí pracovníky ve výrobě", které se mimo jiné soustředí na Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi pro vedení společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. a vedl ho JUDr. Miloš Hejmala, který má za sebou 35 let specializované praxe a je jeden z největších odborníků v dané oblasti.
Akreditované školení

Akreditované školení "Územní plánování"

Slezské vzdělávací centrum NOVĚ školí "Územní plánování" s Ing. Martinou Miklendovou, která se za dobu své 14leté praxe podílela na pořízení téměř 100 územně plánovacích dokumentací s různou problematikou. Od roku 2004 do roku 2007 pracovala jako samostatný pořizovatel územně plánovací dokumentace na úřadech územního plánování. Děkujeme za hojnou účast 🙂 a více info na: www.vzdelavaci.cz
Série

Série "IT školení" pro zaměstnance společnosti DENAS COLOR a. s.

Slezské vzdělávací centrum přichystalo sérii IT školení pro manažery společnosti DENAS COLOR a. s., která se zabývá vývojem a výrobou vodou ředitelných nátěrových hmot, tmelů a lepidel a realizace povrchových úprav materiálů. Rádi přichystáme obdobné školení i pro Vás :) Školení vede náš zkušený lektor s mnoha lety zkušeností v této oblasi Ing. Tomáš Sikora
Akreditované školení

Akreditované školení "Aplikace správního řádu v oblasti školství"

Slezské vzdělávací centrum uspořádalo školení na téma "Aplikace správního řádu v oblasti školství". Školení vedla Mgr. Bc. Lucie Obrovská, Ph.D., právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, soustřeďuje se na oblast diskriminace a problematiku školské legislativy, vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, publikuje v oblasti antidiskriminačního práva, školské legislativy a dějin práva, věnuje se vzdělávání pedagogů, ředitelů škol a úředníků územních samospráv. Děkujeme za hojnou účast :)
Akreditované školení

Akreditované školení "Právní a psychologické minimum úředníka"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo akreditované školení "Právní a psychologické minimum úředníka", které moderoval Mgr. Jiří Moskala, MPA. Cílem bylo představit v ucelené podobě penzum znalostí nezbytných pro každého úředníka ÚSC. Prostřednictvím představení (zopakování) základních právních předpisů, možných organizačních členění úřadů ÚSC, personálního minima, komunikačních dovedností, a dovedností spojených s organizováním vlastní pracovní činnosti, přispět k efektivnějšímu chodu úřadů ÚSC.
Akreditované školení

Akreditované školení "Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo akreditované školení na téma "Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich" s Ing. Bc. Romanem Krčilem. Cílem semináře seznámit účastníky s novým zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.) a prohloubit tak znalosti s oblasti správního trestání.
Akreditované školení

Akreditované školení "Živnostenský zákon v praxi"

Slezské vzdělávací centrum připravilo seminář k problematice Živnostenského zákona v praxi. Školení vedl Ing. Bc. Petr Kameník, který je bývalý náměstek ministra a ředitel odboru živností na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Dlouholetý praktik a spoluautor komentáře k živnostenskému zákonu a zákonu o živnostenských úřadech. Děkujeme za hojnou účast :)
Školení řidičů - referentů

Školení řidičů - referentů

Slezské vzdělávací centrum školilo zaměstnance společnosti LIFT SERVIS WORK s.r.o., konkrétně řidiče referenty. Školení vedl Ing. Radim Přeček, lektor a majitel akreditovaného školícího střediska v oblasti profesního vzdělávání řidičů.
Akreditované školení

Akreditované školení "CzechPOINT@office a základní registry v agendě ohlašoven"

Ve Slezském vzdělávacím centru proběhlo akreditované školení "CzechPOINT@office a základní registry v agendě ohlašoven", kdy jsme u nás zaregistrovali 2000-tého účastníka akreditovaného školení. Moc děkujeme za přízeň 😀
Trénink

Trénink "Týmová spolupráce, řízení konfliktů a zvládání stresu"

Slezské vzdělávací centrum připravilo trénink určený pro předáky společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., která se zabývá výrobou a prodejem podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů, trubek a tenkostěnných profilů otevřených. Tréninky vede náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank,kouč, školitel softskills, konzultant, psycholog.
Akreditované školení na téma

Akreditované školení na téma "Souvislosti živnostenského a přestupkového zákona"

Akreditované školení úředníků na téma "Souvislosti živnostenského a přestupkového zákona" s Mgr. Věrou Babšickou, která působila na Ministerstvu průmyslu a obchodu a významně se podílela také na tvorbě právních předpisů z oblasti živnostenského podnikání a předpisů souvisejících.
Školení

Školení "Úřední deska a E-deska aneb praktické minimum pro úředníky zabezpečující zveřejňování informací"

Trénink obchodníků s názvem

Trénink obchodníků s názvem ""Zákaznicky orientovaný podnik""

Nový týden zahájila společnost MojeMobilka.cz-mojamobilka.sk, která stala finalistou soutěže Shop roku 2017 tréninkem svých obchodníků, který nese název "Zákaznicky orientovaný podnik". Tréninik vede náš oblíbeny kouč Mgr. Jaroslav Frank, školitel softskills, konzultant, psycholog.
DOE (Management změn a kreativní metody v řízení)

DOE (Management změn a kreativní metody v řízení)

Trénink kreativních manažerů společnosti společnosti Stant Manufactoring s.r.o. na téma "DOE (Management změn a kreativní metody v řízení)" s Ing. Vladimírem Volkem 😊, specialistou na poradenskou činnost v oblasti zvyšování výkonnosti podniku.
GDPR (praktické zkušenosti a nový zákon o zpracování osobních údajů)

GDPR (praktické zkušenosti a nový zákon o zpracování osobních údajů)

Slezské vzdělávací centrum připravilo seminář k problematice GDPR (praktické zkušenosti a nový zákon o zpracování osobních údajů). Seminář vede Mgr. Jan Mandát, který působí od roku 2010 jako jednatel obchodní korporace Mandát & partneři s.r.o. Problematice ochrany osobních údajů se věnuje dlouhodobě u klientů ze soukromého i veřejného sektoru.
Trénink obchodníků společnosti mojeMOBILKA.cz

Trénink obchodníků společnosti mojeMOBILKA.cz

I přes to, že se společnost MojeMobilka.cz-mojamobilka.sk, stala finalistou soutěže Shop roku 2017, tak stále zdokonalují svůj tým obchodníků, aby jejich služby byly ještě kvalitnější. Tréninik vede náš oblíbeny kouč Mgr. Jaroslav Frank, školitel softskills, konzultant, psycholog.
Trénink

Trénink "MS Excel"

Trénink manažerů ve společnosti Stant Manufacturing s.r.o. v oblasti IT dovedností, konkrétně MS Excel. Kurz vede zkušený lektor Ing. Jaroslav Marek 😊
Trénink

Trénink "Obchodní a dovednostní koučink"

Trénink manažerů ve společnosti Stant Manufacturing s.r.o.. na téma "Obchodní a dovednostní koučink", který vede zkušený kouč Mgr. Jaroslav Frank 😊
Kurz na téma

Kurz na téma ""Ekonomické dopady neefektivního využívání strojních a pracovních kapacit"

Trénink předáků společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. na téma "Ekonomické dopady neefektivního využívání strojních a pracovních kapacit" s Ing. Vladimírem Volkem 😊
Školení

Školení "Přestupky na úseku stavebního řádu"

Ve Slezské vzdělávacím centrum jsme připravili školení "Přestupky na úseku stavebního řádu", který lektoruje JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013. Děkujeme za veliký zájem o školení 😃
Školení

Školení " Finanční řízení změn a Ekonomika pro neekonomy"

Slezské vzdělávací centrum připravilo odborný kurz "Finanční řízení změn a Ekonomika pro neekonomy" pro předáky společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., která se zabývá výrobou a prodejem podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů, trubek a tenkostěnných profilů otevřených. Cílem je zdokonalení těchto pracovníků v daných oblastech. Kurz lektoroval Ing. Vladimír Volko, specialista na poradenskou činnost v oblasti zvyšování výkonnosti podniku v řadě oblastí managementu (automobilový průmysl, strojírenství, stavebnictví či služby.
Akreditované školení

Akreditované školení "Cestovní náhrady ve veřejné správě"

Ve Slezské vzdělávacím centrum jsme připravili seminář "Cestovní náhrady ve veřejné správě", který lektoruje Ing. Karel Janoušek, dlouholetý odborník na problematiku cestovních náhrad, daně silniční a používání vozidel a navazující oblasti, dlouholetý lektor, konzultant a autor odborných publikací. Děkujeme za veliký zájem o školení 😃
Kurz

Kurz "Finanční řízení"

Slezské vzdělávací centrum připravilo odborný kurz "Finanční řízení" pro předáky společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., která se zabývá výrobou a prodejem podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů, trubek a tenkostěnných profilů otevřených. Kurz lektoroval Ing. Vladimír Volko, specialista na poradenskou činnost v oblasti zvyšování výkonnosti podniku v řadě oblastí managementu (automobilový průmysl, strojírenství, stavebnictví či služby. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, rádi obdobný kurz pripravíme i pro Vás :)
Akreditované školení

Akreditované školení "Archivnictví a spisová služba u veřejnoprávních původců"

I přesto, že je venku nádherné letní počasí, tak u nás školíme "Archivnictví a spisová služba u veřejnoprávních původců" s PhDr. Irenou Hajzlerovou, dlouholetou ředitelkou Státního okresního archivu Karviná, dnes archivní inspektorkou Zemského archívu v Opavě, dlouholetou a osvědčenou lektorkou, autorkou mnoha odborných publikací ke spisové službě. Děkujeme za tak velikou účast a zájem :)
Akreditované školení

Akreditované školení "Veřejná podpora v praxi veřejné správy"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo akreditovaný seminář na téma "Veřejná podpora" s JUDr. Michaelem Kinclem. JUDr. Michael Kincl se veřejné podpoře věnuje od roku 2000, kdy začal pracovat jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V současné době je asistentem předsedy senátu Nejvyššího soudu ČR. Autor řady odborných článků a několika monografií zaměřených na problematiku veřejné podpory. Soudní znalec se specializací na veřejnou podporu.
Akreditované školení

Akreditované školení "Veřejné zakázky malého rozsahu"

I přesto, že je dnes velice krásné letní počasí, tak ve Slezském vzdělávacím centru probíhá školení "Veřejné zakázky malého rozsahu" s Mgr. Richardem Budzákem. Ředitelem jedné z největších společností zabývající se touto problematikou. Děkujeme za účast na školení :)
Trénink

Trénink "Supervising - role předáka, řízení a vedení týmu, hodnocení a zpětná vazba"

Dnes jsme začali tréninovat budoucí předáky společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Trénink nese název "Supervising - role předáka, řízení a vedení týmu, hodnocení a zpětná vazba". Tyto tréninky vede náš oblíbený a zkušený trenér Mgr. Jaroslav Frank😀
Akreditované školení

Akreditované školení "Právní a psychologické minimum úředníka"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo školení "Právní a psychologické minimum úředníka", které lektoroval Mgr. Jiří Moskala, MPA, který je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, oboru andragogika a postgraduálního manažerského studia MPA absolvovaného na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ve veřejné správě působí od roku 1992. Současně působí jako tajemník Městského úřadu Studénka, lektor a pedagog v oblasti řízení lidských zdrojů, personalistiky, komunikace a práva, sociologie a etiky.
Seminář

Seminář "Datové schránky v praxi"

Ve Slezském vzdělávacím centru proběhl akreditovaný seminář - Datové schránky v praxi. Seminář lektorovala RNDr. Ing. Eva Urbanová, která od roku 2010 lektoruje semináře o spisové službě a datových schránkách. Řadu let publikuje články v časopise Daňová a Hospodářská Kartotéka. Cílem semináře bylo seznámení účastníků s legislativou v oblasti datových schránek, elektronickou komunikací s úřady a praktickou prací s datovou schránkou.
Akreditované školení

Akreditované školení "Živnostenský zákon a jeho souvislosti s insolvenčním zákonem a občanským zákoníkem"

Slezské vzdělávací centrum připravilo akreditovaný seminář k problematice Živnostenského zákona a jeho souvislosti s insolvenčním zákonem a občanským zákoníkem. Školení vedla Mgr. Věra Babšická, která se v oblasti živnostenského podnikání věnuje od roku 1991. Působila na Ministerstvu průmyslu a obchodu a významně se podílela také na tvorbě právních předpisů z oblasti živnostenského podnikání a předpisů souvisejících, včetně převážné většiny novel živnostenského zákona. Děkujeme za hojnou účast 😀
Školení

Školení "MS Excel pro zaměstnance společnosti Stant Manufactoring s.r.o."

Slezské vzdělávací centrum přichystalo školení MS Excel pro středně pokročilé pro zaměstnance společnosti Stant Manufactoring s.r.o. Školení vede Ing. Jaroslav Marek, lektor s více něž desetiletou praxí v oboru. Rádi připravíme školení i pro Vás 😀
Školení

Školení "Zákon o pozemních komunikacích"

Ve Slezském vzdělávací centru proběhl seminář na téma "Zákon o pozemních komunikacích" s Ing. Jiřím Blažkem, který je nezávislý odborník s obrovským rozsahem školení, který přednáší od roku 1990. Zabývá se problematikou z oblasti majetku a jeho reprodukce, stavebního zákona, obchodním a technickým právem, zadávání veřejných zakázek, Občanským zákoníkem a katastrem nemovitostí, oblasti investiční výstavby, projektové činnost a inženýrských výkonů. V průběhu přednášek využívá svých bohatých praktických zkušeností získaných u nás i v zahraničí. Je autorem mnoha odborných publikací a speciálních sborníků.
Kurz

Kurz "Podnikatelský prostor, podnikové procesy a zákaznicky orientované prostředí"

Slezské vzdělávací centrum připravilo školení "Podnikatelský prostor, podnikové procesy a zákaznicky orientované prostředí" určené pro předáky společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., která se zabývá výrobou a prodejem podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů, trubek a tenkostěnných profilů otevřených. Trénink vede náš oblíbený lektor Ing. Dušan Jeřábek, kouč, lektor a expert rozvoje manažerských dovedností vč. soft skills.

"Úprava obchodních a úředních písemností podle normy ČSN 01 6910"

Ve Slezské vzdělávací centrum proběhl seminář na téma "Úprava obchodních a úředních písemností podle ČSN 01 6910" s naší oblíbenou lektorkou Mgr. Soňou Kulíškovou :). Cílem semináře bylo zkvalitnit formu a obsah písemné komunikace účastníků po stránce gramatické, stylistické, grafické a také po stránce formální úpravy, aby co nejlépe zpřesňovala, zkvalitňovala a dokumentovala výměnu informací.
Seminář

Seminář "Doručování ve veřejné správě (aplikace správního řádu)"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo akreditované školení na téma "Doručování ve veřejné správě (aplikace správního řádu)" s Ing. Bc. Romanem Krčilem pro pracovníky Městského úřadu v Bohumíně. Rádi přichystáme obdobné školení i pro Vás 😀
Trénink

Trénink "Týmové spolupráce"

Slezské vzdělávací centrum připravilo sérii školení a tréninků určené pro předáky společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., která se zabývá výrobou a prodejem podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů, trubek a tenkostěnných profilů otevřených. Tréninky vede náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank,kouč, školitel softskills, konzultant, psycholog. Přikládáme fotky z nácviku týmové souhry :)😎
Angličtina pro ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Angličtina pro ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.

Slezské vzdělávací centrum začalo vyučovat kurzy "Anglického jazyka pro začátečníky, mírně a středně pokročilé" pro zaměstnance společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Školení povede lektorka Bc. Iva Kupková, zkušená lektorka, která má řadu skvělých referencí od svých klientů :)
Přednáška

Přednáška "Kontrolní činnost České obchodní inspekce"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo seminář na téma "Kontrolní činnost České obchodní inspekce", který byl zaměřený na praktické problémy z pohledu právnických osob a spotřebitele. Přednášku vedli Bc. dáša Smolková, vedoucí oddělení kontroly I. inspektorátu Olomouckého a Moravskoslezského a JUDr. Petr Cop, ředitel odboru právního a služeb inspektorátu Olomouckého a Moravskoslezského. Děkujeme za hojnou účast :)
Základní kurz první pomoci s Bc. Jiřím Vildomcem

Základní kurz první pomoci s Bc. Jiřím Vildomcem

Slezské vzdělávací centrum připravilo akreditované školení "Základní kurz první pomoci", který lektoroval Bc. Jiří Vildomec, dlouholetý záchrannář Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, školitel a lektor kurzů první pomoci. Děkujeme za Vaši účast :)
Školení

Školení "DPH v roce 2019 ve vazbě na účetnictví"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo školení: DPH v roce 2019 ve vazbě na účetnictví s Ing. Dagmar Fitříkovou a Ing. Dagmar Procházkovou. Lektorka Ing. Dagmar Fitříková je daňovým poradcem se specializací na daň z přidané hodnoty s mnohaletou praxí ve státní správě na úseku DPH. Lektorka Ing. Dagmar Procházková má mnoholetou praxi na finančním úřadě a následně na Finančním ředitelství v Ostravě; držitelka II. stupně certifikace – bilanční účetní. Cílem školení bylo zaměření na vybrané oblasti uplatňování DPH, které činí plátcům v praxi potíže. Děkujeme všem účastníkům za velký zájem :)
Školení

Školení "Souvislosti živnostenského a přestupkového zákona"

Slezské vzdělávací centrum připravilo akreditovaný seminář k problematice Živnostenského a přestupkového zákona v praxi. Školení vedla Mgr. Věra Babšická, která se v oblasti živnostenského podnikání věnuje od roku 1991. Působila na Ministerstvu průmyslu a obchodu a významně se podílela také na tvorbě právních předpisů z oblasti živnostenského podnikání a předpisů souvisejících, včetně převážné většiny novel živnostenského zákona. Působí jako zkušební komisař pro zkoušky zvláštní způsobilosti a lektor vzdělávacích seminářů. Děkujeme za hojnou účast :)
Školení

Školení "Školská legislativa v činnosti územních samosprávných celků"

Slezské vzdělávací centrum uspořádalo školení na téma Školení "Školská legislativa v činnosti územních samosprávných celků". Školení vedla Mgr. Marie Picková je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po studiu práv nastoupila na místo právníka v České školní inspekci, později zde pracovala jako vedoucí právního oddělení, následně vedla a dosud vede kancelář úřadu. Je členkou stálého výboru pro legislativu Rady vlády pro BOZP, působila v rozkladové komisi Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v dalších pracovních a koordinačních skupinách v rezortu školství. Přednáší v tématech správního řádu.
Školení

Školení "Stavební zákon – oblast stavebního práva, problematická místa"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo seminář "Stavební zákon – oblast stavebního práva, problematická místa". Seminář vedla JUDr. Miluška Jarošová, která je velice zkušená lektorka v oblasti stavebního práva, patří k předním odborníkům v dané problematice s bohatou praxí, nyní působí na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Děkujeme za hojnou účast :)
Školení

Školení "Živnostenský zákon v praxi"

Slezské vzdělávací centrum připravilo seminář k problematice Živnostenského zákona v praxi. Školení vedl Ing. Bc. Petr Kameník, který v minulosti působil např. na Okresním úřadě v Chrudimi, jako vedoucí okresního živnostenského úřadu, na Krajském úřadě Pardubického kraje, jako vedoucí odboru krajského živnostenského úřadu. Lektor je bývalý náměstek ministra a ředitel odboru živností na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Dlouholetý praktik a spoluautor komentáře k živnostenskému zákonu a zákonu o živnostenských úřadech. Děkujeme za hojnou účast :)
Školení

Školení "Pokladna a pokladní doklady v praxi"

Ve Slezském vzdělávacím centru proběhl seminář na téma "Pokladna, pokladní doklady v praxi vč. aktualit EET". Seminář proběhl s lektorkou Květoslavou Novotnou, která působí jako daňový poradce zapsaný v seznamu KDP pod evid. č. 1188, bilanční účetní - certifikát bankovního institutu. Lektorské činnosti na téma účetnictví se věnuje od roku 1993, od roku 1996 přednáší i problematiku daní.
Školení

Školení "Současný zákon o obcích"

Ve Slezském vzdělávacím centru proběhl seminář na téma "Současný zákon o obcích" s Mgr. Jiřím Moskalou, MPA, který je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, oboru andragogika a postgraduálního manažerského studia MPA absolvovaného na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ve veřejné správě působí od roku 1992. Současně působí jako tajemník Městského úřadu Studénka, lektor a pedagog v oblasti řízení lidských zdrojů, personalistiky, komunikace a práva, sociologie a etiky. Děkujeme za Vaši účast na semináři :)
Školení

Školení "Současné pracovní právo v podnikové praxi"

Dnes ve Slezské vzdělávací centru probíhá školení "Současné pracovní právo v podnikové praxi" s JUDr. Jaromírem Richterem, dlouholetým advokátem a lektorem s obrovskou praxí ve veřejné správě a podnikatelském sektoru. Děkujeme významným zaměstnavatelům našeho regionu za svou účast 😀
Školení

Školení "Zákon o zadávání veřejných zakázek (zaměření na elektronizaci)"

Dnes u nás ve Slezské vzdělávací centrum probíhá školení "Zákon o zadávání veřejných zakázek (zaměření na elektronizaci)" s Mgr. Richardem Budzákem. Ředitelem jedné z největších společností zabývající se touto problematikou. Děkujeme za hojnou účast na školení :)
Školení

Školení "Občanský zákoník a jeho aplikace v činnosti měst a obcí"

Slezské vzdělávací centrum připravilo školení "Občanský zákoník a jeho aplikace v činnosti měst a obcí" s JUDr. Jaromírem Richterem, dlouholetým advokátem a lektorem s obrovskou praxí ve veřejné správě a podnikatelském sektoru. Děkujeme za hojnou účast :)
Školení smluvních vztahů

Školení smluvních vztahů

Slezské vzdělávací centrum připravilo školení pro společnost Stant Manufacturing s.r.o. na téma "Smluvní vztahy" JUDr. Janem Mandátem, lektorem s více než třicetiletou praxí. Tento kurz byl šitý přímo na míru. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat :)
Seminář

Seminář "Doručování ve veřejné správě (aplikace správního řádu)"

Dnes u nás probíhá akreditované školení na téma "Doručování ve veřejné správě (aplikace správního řádu)" s Ing. Bc. Romanem Krčilem. Cílem semináře je přiblížit a rozebrat klíčovou problematiku, kterou je doručování ve veřejné správě podle úpravy obsažené ve správním řádu. Seminář seznámí účastníky se současnou právní úpravou doručování v oblasti výkonu veřejné správy podle jednotlivých způsobů – elektronické i fyzické písemnosti. Klade důraz na praktické znalosti a související problematiku – např. doručování zástupcům, opatrovníkům; reklamační řízení u České pošty s.p. Součástí jsou konkrétní případy správných a chybných případů doručování a jejich rozbor.
Školení MS Excel pro společnost DONGHEE Czech, s.r.o.

Školení MS Excel pro společnost DONGHEE Czech, s.r.o.

Slezské vzdělávací centrum přichystalo školení MS Excel pro středně pokročilé v anglickém jazyce pro zaměstnance společnosti DONGHEE Czech, s.r.o. Školení vede Ing. Roman Dolák, PhD., lektor s více něž desetiletou praxí v oboru.
Trénink prezentačních dovedností

Trénink prezentačních dovedností

Slezské vzdělávací centrum přichystalo trénink prezentačních dovedností pro společnost DONGHEE Czech, s.r.o.. Trénink vede náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank,kouč, školitel softskills, konzultant, psycholog.
Školení MS Excel pro společnost DONGHEE Czech, s.r.o.

Školení MS Excel pro společnost DONGHEE Czech, s.r.o.

Slezské vzdělávací centrum přichystalo školení MS Excel pro středně v anglickém jazyce pro zaměstnance společnosti DONGHEE Czech, s.r.o. Školení vede Ing. Tomáš Sikora, lektor s více něž desetiletou praxí v oboru.
Trénink prezentačních dovedností

Trénink prezentačních dovedností

Slezské vzdělávací centrum přichystalo trénink "Prezentační dovenosti" pro společnost DONGHEE Czech, s.r.o.. Trénink vede náš oblíbený lektor Ing. Dušan Jeřábek, kouč, lektor a expert rozvoje manažerských dovedností vč. soft skills.
Praktická aplikace DPH + změny v roce 2019

Praktická aplikace DPH + změny v roce 2019

Slezské vzdělávací centrum přichystalo školení: Praktická aplikace DPH + změny v roce 2019 s Ing. Dagmar Fitříkovou. Příští seminář, který spolu chystáme, bude na téma - Vybrané situace z pohledu DPH ve vazbě na účetnictví. Děkujeme všem účastníkům za velký zájem o toto téma a těšíme se na další setkání :)
Trénink

Trénink "Konfliktní komunikace a motivace"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo trénink konfliktních situací a motivace pro společnost DONGHEE Czech, s.r.o.. Trénink vede náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank,kouč, školitel softskills, konzultant, psycholog.
Praktické uplatňování stavebního zákona - zejména na úseku územního plánování s Ing. Tomášem Sklenářem

Praktické uplatňování stavebního zákona - zejména na úseku územního plánování s Ing. Tomášem Sklenářem

Dnes k nám do Slezského vzdělávacího centra zavítal pan Ing. Tomáš Sklenář, se kterým jsme pro Vás připravili seminář s názvem: Praktické uplatňování stavebního zákona - zejména na úseku územního plánování. Děkujeme všem účastníkům, kteří k nám zavítali.
Trénink

Trénink "Obchodních dovedností a Time managementu " pro společnost PEMACAR

O víkendu jsme trénovali obchodní dovednosti a time management zaměstnance společnosti PEMACAR s.r.o., která se specializuje na prodej autodoplňků, připravili školení ušité na míru včetně praktických nácviků. Role lekora se zhostil pan Mgr. Jaroslav Frank, který má v této oblasti mnohaleté zkušenosti. Rádi připravíme obdobné školení i pro Vás :)
Cestovní náhrady ve veřejné správě 2019

Cestovní náhrady ve veřejné správě 2019

Ve Slezském vzdělávacím centru jsme připravili seminář "Cestovní náhrady ve veřejné správě", který lektorovala Ing. Dagmar Brokešová. Dlouholetá lektorka školení či rekvalifikačních kurzů v oblasti účetnictví, především v postupech účtování, účtování a daňové evidence s využitím výpočetní techniky a dále v oblasti mezd, cestovních náhrad a personalistiky. Zaměřuje se také na poradenství v souvislosti se závěrečnými výkazy a se zahájením podnikání jak právnických tak fyzických osob.
Celoročně realizujeme

Celoročně realizujeme "Zákonná školení"

Celoročně realizujeme: základní a opakovací školení jeřábníků, vazačů břemen, lešenářů, obsluh vysokozdvižných vozíků, obsluh tlakových nádob stabilních, obslu motorových pil a křovinořezů, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, strojníků, elektrikářů dle vyhlášky 50/1978 Sb. a mnohé další školení BOZP školení Požární Ochrany školení První Pomoci školení řidičů kurzy lešenářů pro montáž a demontáž lešení
Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2019

Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2019

Slezské vzdělávací centrum přichystalo školení ušité přímo na míru "Zákoník práce a navazující předpisy pro firemní praxi v roce 2019" pro vedení společnosti ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. Školení vedl JUDr. Miloš Hejmala, který řídí vlastní advokátní kancelář, zaměřuje se na individuální i kolektivní pracovní právo a má za sebou 35 let specializované praxe. Věnuje se lektorské činnosti v oboru pracovního práva, dále zabezpečení tzv. "manažerské přípravy" v oboru pracovního práva pro firemní management na všech stupních řízení.
LEAN – Analýza a měření práce

LEAN – Analýza a měření práce

Slezské vzdělávací centrum připravilo odborný kurz "Analýza a měření práce" pro společnost Stant Manufacturing s.r.o. Kurz lektoroval Ing. Vladimír Volko, specialista na poradenskou činnost v oblasti zvyšování výkonnosti podniku v řadě oblastí managementu (automobilový průmysl, strojírenství, stavebnictví či služby. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, rádi obdobný kurz pripravíme i pro Vás :)
Trénink

Trénink "Motivace"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo trénink "Motivace" pro společnost DONGHEE Czech, s.r.o.. Trénink vede náš oblíbený lektor PhDr. Vladimír Baslík, kouč, trenér a poradce.
Trénink

Trénink "Konfliktní komunikace"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo trénink konfliktních situací pro společnost DONGHEE Czech, s.r.o.. Trénink vede náš oblíbený lektor Mgr. Jaroslav Frank,kouč, školitel softskills, konzultant, psycholog.
Kurz

Kurz "FMEA - analýza možného výskytu a vlivu vad"

Kurz FMEA - analýza možného výskytu a vlivu vad. Slezské vzdělávací centrum uspořádalo odborný kurz pro společnost Stant Manufacturing s.r.o. na téma "FMEA - analýza možného výskytu a vlivu vad" s Ing. Ivo Šnajdrem. Tento kurz byl šitý přímo na míru. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat :)
Odborný kurz

Odborný kurz "Ergonomie"

Slezské vzdělávací centrum přichystalo vysove odborný kurz ergonomie s Ing. Lenkou Lukášovou. Hlavními přínosy kurzu ergonomie bylo snížení náročnosti práce a jeji optimalizace, humanizace zařízení a strojů, prevence rizik vzniku nemoci z povolání, zvyšení efektivnosti a v neposlední řadě také bezpečí zaměstnanců. Rádi obdobný kurz přichystáme i pro Vás :)
Trénink

Trénink "Interní lektor"

Slezské vzdělávací centrum uspořádalo tréninky pro společnost Stant Manufacturing s.r.o. na téma "Interní lektor" s Mgr. Jaroslavem Frankem. Tento kurz byl šitý přímo na míru. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Školení - Novinky v daních a účetnictví

Školení - Novinky v daních a účetnictví

Slezské vzdělávacím centrum přichystalo sérii školení v oblasti "Účetnictví" pro společnost STANT Manufactoring s.r.o., tentokrát kurz Novinky v daních a účetnictví, který vedle Ing. Dagmar Brokešová, lektorka, odborníce v dané problematice, majitelka a jednatelka účetní společnosti.

Přihlášení

Kalendář všech školení

Kontakt

SLEZSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM s.r.o.
Karola Śliwky 225/41
733 01 Karviná
IČ 286 16 677.

Tel: +420 774 430 771
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Webdesign - pavel piatek.cz